Navigácia

Obsah

14.08.2018

Detská obvodná lekárka doktorka Pirická neordinuje

Detská obvodná lekárka doktorka Pirická neordinuje dňa 15.08.2018 a v dňoch od 27.08.2018 do 31.12.2018 z dôvodu čerpania dovolenky. V neprítomnosti ju zastupuje detská obvodná lekárka v Kráľovciach.

Detail Oznamy

10.08.2018

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre Voľby do orgánov samosprávy 2018

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Detail Oznamy

10.08.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Obecné zastupiteľstvo v Beniakovciach uznesením č. 15/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Beniakovciach bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Detail Oznamy

10.08.2018

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Obecné zastupiteľstvo v Beniakovciach uznesením č. 15/2018 zo dňa 08.08.2018 určilo výkon funkcie starostu obce Beniakovce pre nové volebné obdobie 2018-2022 v rozsahu jedna, t.z. v plnom rozsahu.

Detail Oznamy

31.07.2018

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením- Diaľnica D1 Budimír- Bidovce

Detail Oznamy