Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Realizácia projektu: " Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu"

Združenie obcí Torysského mikroregiónu so sídlom v Novej Polhore realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou a to : " Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu". Miesto realizácie : obce Nová Polhora, Ploské , Kráľovce, Chrastné, Vajkovce, Budimír, Beniakovce, Košické Olšany a Sady nad Torysou. celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10.novembra 2018 a informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Zájazd do aquaparku Nyíregyházy dňa 14.07.2018

Pán Uličný Vás srdečne pozýva na zájazd do aquaparku Nyíregyháza, ktorý sa uskutoční dňa 14.07.2018. Cena za osobu je 7 €. celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Obvodná lekárka v období od 09.07.2018 do 20.07.2018 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky

Obvodná lekárka v období 09.07.2018 do 20.07.2018 neordinuje. V neprítomnosti ju zastupuje obvodná lekárka v Kráľovciach. celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Bezplatné meranie zraku na obecnom úrade dňa 04.07.2018 v čase od 10:45 do 12:00

Občianske združenie SuperOčko Vás pozýva na zdravotnícku akciu bezplatné meranie zraku, ktoré sa uskutoční v sále obecného úradu dňa 04.07.2018 v čase od 10:45 do 12:00 hodiny. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie na pozíciu terénného pracovníka v obci Beniakovce

Obec Beniakovce vyhlasuje výberové konanie na pozíciu terénneho pracovníka v obci Beniakovce. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 13.07.2018. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie a miestne zisťovanie

Návrh na kolaudáciu líniovej stavby " Odstránenie rizikových oblastí a stanovenie sanácie pre bezpečnú prevádzku DN500 UT Haniska-Drienovská Nová Ves, oblasť Hrašovík a Beniakovce. Stretnutie na OU Beniakovce, dňa 20.07.2018 o 9:00 hod, pozvánka na ústne konanie a miestne zisťovanie celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť- Pošta Rozhanovce

Pošta Rozhanovce bude v dňoch 21.06.2018-29.06.2018 okrem stredy 27.06.2018 z prevádzkových dôvodov otvorená len v čase : 07:00-11:00
12:30-14:00 celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode Košice-okolie od 15.06.2018 do ovdvolania celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Akcia MDD dňa 09.06.2018 v sobotu pod lesom

Obecný úrad pozýva najmä všetky detičky na akciu medzinárodného dňa detí, ktorá sa uskutoční dňa 09.06.2018 v pod lesom v obci Beniakovce. Všetci ste srdečne vítaný. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Africký mor ošípaných- opatrenia

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných chovateľom ošípaných v drobnochove vydané Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Košice-okolie. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Obvodná lekárka dňa 16.02.2018 neordinuje


ostatné | 15. 2. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná