Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 9
posledná

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zájazd do Poľska

Pán Uličný, Vás pozýva na zájazd do Poľska, na trh do Noweho Targu,
ktorý sa uskutoční dňa 13.10.2018, v sobotu , viď príloha celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam o vývoze skla

Obec Beniakovce oznamuje občanom, že v sobotu , 6. októbra sa v obci uskutoční vývoz skla. Týmto žiadame občanom, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Obecná knižnica

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 02.10.2018 bude otvorená obecná knižnica, každý utorok od 16,00 hodiny, v budove bývalej základnej školy. celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

V súlade s voľbami do orgánov samosprávy obcí vyhlásenými predsedom Národnej rady Slovenskej republiky na 10. novembra 2018,obec Beniakovce oznamuje zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva:
celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie - povolenie stavby Diaľnica Budimír - Bidovce

od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná týmto oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny v lokalite uvedenej v prílohe v dňoch 3.,4. a 5. septembra 2018 celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam o vymenovaní zapisovateľky

Oznam o vymenovaní zapisovateľky pre" Voľby do orgánov samosprávy obcí " 2018 celý text

ostatné | 24. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam o elektronickej adrese na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby 2018

Oznam o elektronickej adrese na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre "voľby do orgánov samosprávy obcí " 2018. celý text

ostatné | 24. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Detská obvodná lekárka doktorka Pirická neordinuje

Detská obvodná lekárka doktorka Pirická neordinuje dňa 15.08.2018 a v dňoch od 27.08.2018 do 31.12.2018 z dôvodu čerpania dovolenky. V neprítomnosti ju zastupuje detská obvodná lekárka v Kráľovciach. celý text

ostatné | 14. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre Voľby do orgánov samosprávy 2018

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Obecné zastupiteľstvo v Beniakovciach uznesením č. 15/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Beniakovciach bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Obecné zastupiteľstvo v Beniakovciach uznesením č. 15/2018 zo dňa 08.08.2018 určilo výkon funkcie starostu obce Beniakovce pre nové volebné obdobie 2018-2022 v rozsahu jedna, t.z. v plnom rozsahu. celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením- Diaľnica D1 Budimír- Bidovce celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny v časti obce Beniakovce v dňoch 3.8.2018, 6.8.2018 a 7.8.2018

Východoslovenská distribučná oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 3.8.2018. 6.8.2018 a 7.8.2018 v čase od 07:30 do 16:00 v úsekoch : od č.d.6 po 18, č.d. 22,24,41,78, od č.d. 80 po 88, od 90 po 94, 96, 110,124,125,136,185,materská škola a byty nad materskou školou. celý text

ostatné | 26. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Realizácia projektu: " Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu"

Združenie obcí Torysského mikroregiónu so sídlom v Novej Polhore realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou a to : " Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu". Miesto realizácie : obce Nová Polhora, Ploské , Kráľovce, Chrastné, Vajkovce, Budimír, Beniakovce, Košické Olšany a Sady nad Torysou. celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10.novembra 2018 a informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Zájazd do aquaparku Nyíregyházy dňa 14.07.2018

Pán Uličný Vás srdečne pozýva na zájazd do aquaparku Nyíregyháza, ktorý sa uskutoční dňa 14.07.2018. Cena za osobu je 7 €. celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Obvodná lekárka v období od 09.07.2018 do 20.07.2018 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky

Obvodná lekárka v období 09.07.2018 do 20.07.2018 neordinuje. V neprítomnosti ju zastupuje obvodná lekárka v Kráľovciach. celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Bezplatné meranie zraku na obecnom úrade dňa 04.07.2018 v čase od 10:45 do 12:00

Občianske združenie SuperOčko Vás pozýva na zdravotnícku akciu bezplatné meranie zraku, ktoré sa uskutoční v sále obecného úradu dňa 04.07.2018 v čase od 10:45 do 12:00 hodiny. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie a miestne zisťovanie

Návrh na kolaudáciu líniovej stavby " Odstránenie rizikových oblastí a stanovenie sanácie pre bezpečnú prevádzku DN500 UT Haniska-Drienovská Nová Ves, oblasť Hrašovík a Beniakovce. Stretnutie na OU Beniakovce, dňa 20.07.2018 o 9:00 hod, pozvánka na ústne konanie a miestne zisťovanie celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť- Pošta Rozhanovce

Pošta Rozhanovce bude v dňoch 21.06.2018-29.06.2018 okrem stredy 27.06.2018 z prevádzkových dôvodov otvorená len v čase : 07:00-11:00
12:30-14:00 celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode Košice-okolie od 15.06.2018 do ovdvolania celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Akcia MDD dňa 09.06.2018 v sobotu pod lesom

Obecný úrad pozýva najmä všetky detičky na akciu medzinárodného dňa detí, ktorá sa uskutoční dňa 09.06.2018 v pod lesom v obci Beniakovce. Všetci ste srdečne vítaný. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Africký mor ošípaných- opatrenia

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných chovateľom ošípaných v drobnochove vydané Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Košice-okolie. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 9
posledná