Navigácia

Obsah

 Legislatíva, vzory tlačív, usmernenia a ostatné informácie z Ministerstva vnútra SR:

 

https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie :

 

Ing. Andrea Onušková, kontakt: 0910 950 183 

Sídlo: Obecný úrad Beniakovce ( počas úradných hodín)

Robotnícka 13, 044 42  Rozhanovce ( mimo úradných hodín)

 

E mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miesntej volebnej komisie : obecbeniakovce@centrum.sk

 

Oznámenie pre kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva o financovaní volebnej kampane

Volebná kampaň - financovanie

 

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

tu ku stiahnutiu

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

 

Obecné zastupiteľstvo v Beniakovciach uznesením č. 15/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Beniakovciach bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

tu ku stiahnutiu

 

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Obecné zastupiteľstvo v Beniakovciach uznesením č. 15/2018 zo dňa 08.08.2018 určilo výkon funkcie starostu obce Beniakovce pre nové volebné obdobie 2018-2022 v rozsahu jedna, t.z. v plnom rozsahu.

 

tu ku stiahnutiu

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10.novembra 2018 a informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

 

tu ku stiahnutiu