Obsah

Organizácia obce

Kontakt

Základná škola Beniakovce

Beniakovce 38

044 42  Beniakovce

 

riaditeľka: Mgr. Lenka Orlovská

kontakt:  0911 918 243

 

Základná škola je bez právnej subjektivity, zriaďovateľom je obec Beniakovce.