Navigácia

Obsah

História

Prvá zmienka o obci je z roku 1379 Benyekfalua. V ďalšom historickom vývoji sa názov obce menil nasledovne: 1404 Benyek, 1427 Benek, 1773 Benakowece, 1808 Beňákowce, 1948 Beniakovce. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Benyék.

     Obec patrila pod Abovsko-turniansku župu, okres Košice, košický kraj. Od roku 1960 obec patrí pod Košice-vidiek, východoslovenský kraj.

     Vyvinutá obec sa spomína 1379. Vznikla v čase Rozgoňovcov (po 1270), 1404 bola majetkom tunajších zemanov (Benyekiovcov). V roku 1427 mala 8 port, 1630 odviedla deviatok po polovici porte od gazdov i želiarov. V roku 1715 mala 2 domácnosti, 1772 mala obec 26 rodín, 1828 mala 32 domov a 243 obyvateľov. V 18. storočí boli zemepánmi rodiny Palásthyovcov, Szatmáryovcov, Mariá ssyovcov, Kapyovcov, Kendiovcov, Soósovcov.