Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 14
posledná

Detská obvodná lekárka-oznam 1

Detská obvodná lekárka-oznam

Detská obvodná lekárka, doktorka Pirická oznamuje, že v pondelok 14. septembra 2020 neordinuje.

V neprítomnosti ju zastupuje detská obvodná lekárka v Kráľovciach
celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz papiera-oznam 1

Vývoz papiera-oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu, 12.09.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa bude papier. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber elektroodpadu-oznam 1

Zber elektroodpadu-oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu, 16. septembra 2020 sa od 8,30 hodiny v obci uskutoční zber elektroopadu, podľa prílohy oznamu celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz plastov- oznam 1

Vývoz plastov- oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok, 28.08.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa budú plasty. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Obvodná lekárka-oznam 1

Obvodná lekárka-oznam

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová oznamuje, že od pondelka 24.08.2020 do piatka 04.09.2020
neordinuje,zastupuje ju MUDr. Šulcová, medicínske centrum TIP TOP, Československej armády 18, Košice. celý text

ostatné | 20. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Detská obvodná lekárka-oznam 1

Detská obvodná lekárka-oznam

Detská obvodná lekárka, doktorka Pirická, oznamuje občanom, že od piatka 21. augusta do pondelka 31.augusta 2020 neordinuje.
V neprítomnosti ju zastupuje detská obvodná lekárka v Kráľovciach. celý text

ostatné | 20. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a  akumulátorov 1

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

V prílohe sa nachádza oznam od spoločnosti Mach trade,s.r.o. o zbere, separácii a recyklácii použitých batérií a akumulátorov. celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz skla-oznam 1

Vývoz skla-oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu, 15. 08. 2020 sa v obci uskutoční vývoz skla. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 14. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam Africký mor ošípaných 1

Oznam Africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie oznamuje, že v okrese Košice-okolie je potvrdený Africký mor ošípaných, preto odporúča čo najskôr vykonanie domácej zabíjačky. Bližšie inštrukcie v prílohe oznamu. celý text

ostatné | 12. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam-pošta Rozhanovce 1

Oznam-pošta Rozhanovce

Pošta Rozhanovce oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude v piatok, 14. augusta 2020 otvorená od 7:00 -11:00 a od 13:00-14:00 hodiny. celý text

ostatné | 12. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam-obvodná Lekárka, doktorka Vavrová 1

Oznam-obvodná Lekárka, doktorka Vavrová

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová oznamuje, že od štvrtka 13.08.2020 do piatka 14.08.2020
neordinuje,zastupuje ju MUDr. Šulcová, medicínske centrum TIP TOP, Československej armády 18, Košice.
Zároveň oznamuje zmenu ordinačných hodín
Košice, Československej armády 18, tel.: 055 6950093:

Pondelok


08,00 - 12,00

Utorok


10,00 – 16,30

Streda


10,00 – 13,30

Štvrtok


08,00 – 12,00

Piatok


08,00 - 12,00
celý text

ostatné | 12. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Obvodná lekárka - oznam 1

Obvodná lekárka - oznam

Obvodná lekárka, doktorka Vargová v Rozhanovciach oznamuje, že od 14.08.2020 (piatok) do 28.08.2020 ( piatok) neordinuje. V neprítomnosti ju zastupuje doktorka Hanesová v Kráľovciach. celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - stredovek na tanieri

Občianske združenie Čerešenka pozýva občanov na podujatie " Stredovek na tanieri", ktoré sa uskutoční dňa 15.augusta 2020( sobota) so začiatkom o 15,00 hodine pri vyhliadkovej veži Čerešenka medzi obcami Chrastné a Čižatice, podľa priloženej pozvánky. celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Obvodná lekárka-oznam 1

Obvodná lekárka-oznam

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová oznamuje, že 31.07.2020 ( piatok) neordinuje. V neprítomnosti ju zastupuje Dr. Šulcová v Tip Tipe v Košiciach. celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Neprejazdná cesta -smer Hrašovík

Obec Hrašovík oznamuje, že dňa 31.07.2020, od 7,00 hodiny bude neprejazdná cesta do obce Hrašovík z dôvodu prekopávky. celý text

ostatné | 30. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz plastov- oznam 1

Vývoz plastov- oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok, 31.07.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa budú plasty. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 30. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Obvodná lekárka-oznam 1

Obvodná lekárka-oznam

Obvodná lekárka, doktorka Vargová v Rozhanovciach oznamuje,že od pondelka 06.07.2020 do piatka, 10.07.2020 neordinuje. V neprítomnosti ju zastupuje obvodná lekárka v Kráľovciach. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz plastov-oznam 1

Vývoz plastov-oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok, 03.07.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa budú plasty. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Zmena ordinačných hodín od 01.07.2020 1

Zmena ordinačných hodín od 01.07.2020-MUDr. Vavrová

Obvodná lekárka, doktorka Erna Vavrová ,
Košice, Medicínske centrum TIP - TOP, Československej armády 18, 1. poschodie, sekcia pri detských ambulanciách , tel.: 055 6950093 oznamuje od 01.07.2020 zmenu ordinačných hodín následovne:

Pondelok


08,00 - 12,00

Utorok


10,00 – 16,30

Streda


10,00 – 13,30

Štvrtok


08,00 – 12,00

Piatok


08,00 - 12,00

Lieky je možné objednať cestou www stranky , mailu, alebo telefonicky, vrátane všetkých konzultácii ohľadom zdravotného stavu. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia preferujeme telefonický a mailový kontakt. Z epidemiologických dôvodov je vhodne návštevu lekára vopred dohodnúť a dodržiavať hygienické opatrenia - ochranné rúško, rukavice, dezinfekcia rúk. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Dodržiavanie opatrení príchodu zo zahraničia-oznam 1

Dodržiavanie opatrení pri príchode zo zahraničia-oznam

Oznam z Okresného úradu, odboru krízového riadenia:


Otvorením hraníc a zrušením hraničných kontrol sa zrušila možnosť kontrolovať vstup osôb na územie SR, prichádzajúcich z krajín tzv. červenej zóny (najmä Veľká Británia). Na základe informácií od ÚVZ SR sa očakáva prílev nešpecifikovaného počtu občanov z marginalizovaných komunít z Veľkej Británie. V tejto súvislosti je dôležité disponovať informáciami o príchode osôb z marginalizovanej rómskej komunity z krajín, ktoré nepatria medzi krajiny uvedené v prílohe opatrení ÚVZ SR č. OLP/4739/2020 a č. OLP/5089/2020.


Je nevyhnutné zabezpečiť informovanosť osôb o povinnosti hlásenia tejto skutočnosti Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ako i zvýšiť informovanosť o dodržiavaní nariadených opatrení.


Všetky osoby, ktoré po 10.06.2020 vstúpili na územie SR a počas uplynulých 14 dní navštívili niektorú z krajín, ktorá nie je uvedená v zoznamoch v opatreniach ÚVZ SR, musia predložiť buď príslušníkovi Policajného zboru SR na hraničnom priechode alebo, ak vstúpili na územie SR hraničným priechodom, kde sa nevykonáva hraničná kontrola - na príslušný RÚVZ negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 96 hodín. Test je možné doložiť aj ako scan emailom na adrese: epi@ruvzke.sk Následne sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí po dobu 5 dní. Kým osoba vykonáva izoláciu v domácom prostredí, táto sa nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Zároveň sa musí prihlásiť sa cez RÚVZ Košice na vykonanie tzv. re-testu. Buď cez stránku www.korona.gov.sk , telefonicky na čísle 0918 389 841, 842 alebo na 055/7860 164. Štátom je uhrádzaný iba tento re-test. Test bude vykonaný iba u osôb, ktoré sa vrátili zo zahraničia a ostatné osoby budú testované podľa výsledkov testu týchto osôb.Zoznam tzv. bezpečných krajín:


Bulharská republika
Cyperská republika
Česká republika
Dánske kráľovstvo
Estónska republika
Fínska republika
Grécka republika
Chorvátska republika
Island
Lichtenštajnské kniežatstvo
Litovská republika
Lotyšská republika
Maďarsko
Maltská republika
Nemecká spolková republika
Nórske kráľovstvo
Rakúska republika
Slovinská republika
Švajčiarska konfederácia

Čierna Hora
Faerské ostrovy
Monako
Poľská republika


Nerešpektovanie týchto opatrení je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.

V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur. celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Cestovné poriadky platné od 30.06.2020

Spoločnosť Eurobus oznamuje, že od 30.06.2020 sú nové cestovné poriadky,ktoré sa nachádzajú v prílohe oznamu. celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz  skla 1

Vývoz skla-oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu, 20. 6. 2020 sa v obci uskutoční vývoz skla. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Detská obvodná lekárka - oznam 1

Detská obvodná lekárka - oznam

Detská obvodná lekárka, doktorka Pirická, oznamuje občanom, že od pondelka 22.júna do piatka 3 júla 2020 neordinuje.
V neprítomnosti ju zastupuje detská obvodná lekárka v Kráľovciach.
celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
MUDr. Vargová- oznam 1

MUDr. Vargová- oznam

Zdravotné stredisko Rozhanovce, MUDr.Mária Vargová , všeobecná lekárka pre dospelých prosí svojich pacientov , aby si zabezpečili chronické lieky pre seba v priebehu mesiaca jún na celé tri mesiace, jún , júl a august na celé leto, z dôvodu dovolenkového obdobia. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam - Pošta Rozhanovce 1

Oznam - Pošta Rozhanovce

Pošta Rozhanovce oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude v stredu, 10. júna 2020 otvorená od 8:00 -10:00, 14:00-15:15, 15:45-17,00 hodiny. celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz plastov - oznam 1

Vývoz plastov - oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok, 05.06.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa budú plasty. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam - detská obvodná lekárka 1

Oznam - detská obvodná lekárka

Detská obvodná lekárka, doktorka Pirická, oznamuje, že v pondelok, 1 . júna 2020 neordinuje. V neprítomnosti ju zastupuje detská obvodná lekárka v Kráľovciach. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam-detská obvodná lekárka 1

Oznam-detská obvodná lekárka

Detská obvodná lekárka, doktorka Pirická, oznamuje, že v piatok 22.05.2020 neordinuje. V neprítomnosti ju zastupuje detská obvodná lekárka v Kráľovciach. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam - zber elektroodpadu 1

Oznam - zber elektroodpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v pondelok, 25. mája 2020 sa od 8,00 hodiny v obci uskutoční zber elektroopadu, podľa prílohy oznamu celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Reformovaná cirkev - oznam

Reformovaná cirkev oznamuje veriacim, že v nedeľu 17. mája 2020 budú v modlitebni bohoslužby so začiatkom o 8,30 hod. celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 14
posledná