Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 13
posledná

Obvodná lekárka-oznam 1

Obvodná lekárka-oznam

Obvodná lekárka, doktorka Vargová v Rozhanovciach oznamuje,že od pondelka 06.07.2020 do piatka, 10.07.2020 neordinuje. V neprítomnosti ju zastupuje obvodná lekárka v Kráľovciach. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz plastov-oznam 1

Vývoz plastov-oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok, 03.07.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa budú plasty. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Zmena ordinačných hodín od 01.07.2020 1

Zmena ordinačných hodín od 01.07.2020-MUDr. Vavrová

Obvodná lekárka, doktorka Erna Vavrová ,
Košice, Medicínske centrum TIP - TOP, Československej armády 18, 1. poschodie, sekcia pri detských ambulanciách , tel.: 055 6950093 oznamuje od 01.07.2020 zmenu ordinačných hodín následovne:

Pondelok


08,00 - 12,00

Utorok


10,00 – 16,30

Streda


10,00 – 13,30

Štvrtok


08,00 – 12,00

Piatok


08,00 - 12,00

Lieky je možné objednať cestou www stranky , mailu, alebo telefonicky, vrátane všetkých konzultácii ohľadom zdravotného stavu. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia preferujeme telefonický a mailový kontakt. Z epidemiologických dôvodov je vhodne návštevu lekára vopred dohodnúť a dodržiavať hygienické opatrenia - ochranné rúško, rukavice, dezinfekcia rúk. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Dodržiavanie opatrení príchodu zo zahraničia-oznam 1

Dodržiavanie opatrení pri príchode zo zahraničia-oznam

Oznam z Okresného úradu, odboru krízového riadenia:


Otvorením hraníc a zrušením hraničných kontrol sa zrušila možnosť kontrolovať vstup osôb na územie SR, prichádzajúcich z krajín tzv. červenej zóny (najmä Veľká Británia). Na základe informácií od ÚVZ SR sa očakáva prílev nešpecifikovaného počtu občanov z marginalizovaných komunít z Veľkej Británie. V tejto súvislosti je dôležité disponovať informáciami o príchode osôb z marginalizovanej rómskej komunity z krajín, ktoré nepatria medzi krajiny uvedené v prílohe opatrení ÚVZ SR č. OLP/4739/2020 a č. OLP/5089/2020.


Je nevyhnutné zabezpečiť informovanosť osôb o povinnosti hlásenia tejto skutočnosti Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ako i zvýšiť informovanosť o dodržiavaní nariadených opatrení.


Všetky osoby, ktoré po 10.06.2020 vstúpili na územie SR a počas uplynulých 14 dní navštívili niektorú z krajín, ktorá nie je uvedená v zoznamoch v opatreniach ÚVZ SR, musia predložiť buď príslušníkovi Policajného zboru SR na hraničnom priechode alebo, ak vstúpili na územie SR hraničným priechodom, kde sa nevykonáva hraničná kontrola - na príslušný RÚVZ negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 96 hodín. Test je možné doložiť aj ako scan emailom na adrese: epi@ruvzke.sk Následne sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí po dobu 5 dní. Kým osoba vykonáva izoláciu v domácom prostredí, táto sa nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Zároveň sa musí prihlásiť sa cez RÚVZ Košice na vykonanie tzv. re-testu. Buď cez stránku www.korona.gov.sk , telefonicky na čísle 0918 389 841, 842 alebo na 055/7860 164. Štátom je uhrádzaný iba tento re-test. Test bude vykonaný iba u osôb, ktoré sa vrátili zo zahraničia a ostatné osoby budú testované podľa výsledkov testu týchto osôb.Zoznam tzv. bezpečných krajín:


Bulharská republika
Cyperská republika
Česká republika
Dánske kráľovstvo
Estónska republika
Fínska republika
Grécka republika
Chorvátska republika
Island
Lichtenštajnské kniežatstvo
Litovská republika
Lotyšská republika
Maďarsko
Maltská republika
Nemecká spolková republika
Nórske kráľovstvo
Rakúska republika
Slovinská republika
Švajčiarska konfederácia

Čierna Hora
Faerské ostrovy
Monako
Poľská republika


Nerešpektovanie týchto opatrení je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.

V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur. celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Cestovné poriadky platné od 30.06.2020

Spoločnosť Eurobus oznamuje, že od 30.06.2020 sú nové cestovné poriadky,ktoré sa nachádzajú v prílohe oznamu. celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz  skla 1

Vývoz skla-oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu, 20. 6. 2020 sa v obci uskutoční vývoz skla. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Detská obvodná lekárka - oznam 1

Detská obvodná lekárka - oznam

Detská obvodná lekárka, doktorka Pirická, oznamuje občanom, že od pondelka 22.júna do piatka 3 júla 2020 neordinuje.
V neprítomnosti ju zastupuje detská obvodná lekárka v Kráľovciach.
celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
MUDr. Vargová- oznam 1

MUDr. Vargová- oznam

Zdravotné stredisko Rozhanovce, MUDr.Mária Vargová , všeobecná lekárka pre dospelých prosí svojich pacientov , aby si zabezpečili chronické lieky pre seba v priebehu mesiaca jún na celé tri mesiace, jún , júl a august na celé leto, z dôvodu dovolenkového obdobia. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam - Pošta Rozhanovce 1

Oznam - Pošta Rozhanovce

Pošta Rozhanovce oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude v stredu, 10. júna 2020 otvorená od 8:00 -10:00, 14:00-15:15, 15:45-17,00 hodiny. celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz plastov - oznam 1

Vývoz plastov - oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok, 05.06.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa budú plasty. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam - detská obvodná lekárka 1

Oznam - detská obvodná lekárka

Detská obvodná lekárka, doktorka Pirická, oznamuje, že v pondelok, 1 . júna 2020 neordinuje. V neprítomnosti ju zastupuje detská obvodná lekárka v Kráľovciach. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam-detská obvodná lekárka 1

Oznam-detská obvodná lekárka

Detská obvodná lekárka, doktorka Pirická, oznamuje, že v piatok 22.05.2020 neordinuje. V neprítomnosti ju zastupuje detská obvodná lekárka v Kráľovciach. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam - zber elektroodpadu 1

Oznam - zber elektroodpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v pondelok, 25. mája 2020 sa od 8,00 hodiny v obci uskutoční zber elektroopadu, podľa prílohy oznamu celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Reformovaná cirkev - oznam

Reformovaná cirkev oznamuje veriacim, že v nedeľu 17. mája 2020 budú v modlitebni bohoslužby so začiatkom o 8,30 hod. celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oznam - papier

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu, 15.05.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa bude papier. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam o uložení odpadov produkovaných na území obce Beniakovce 1

Oznam o uložení odpadov produkovaných na území obce Beniakovce

Obec Beniakovce, Beniakovce 44, 044 42
Triedenie odpadu– OZNAM
Obecný úrad oznamuje občanom spôsob triedenia ostatného odpadu , produkovaného na území obce Beniakovce:
 veľkokapacitné kontajnery na objemový odpad
Patrí sem: starý nábytok, skrine, kuchynské linky, matrace ( rozobraté), staré koberce, linoleá, okná a okenné rámy, staré a nepotrebné textílie, obuv a šatstvo.
Nepatrí sem: stavebný odpad, zemina, štrk, tehla, obklady a druhotné suroviny – pet fľaše, papier, sklenené fľaše, nebezpečný odpad, farby, oleje, elektro odpad, bioodpad, pneumatiky. (Farby, oleje, bandasky, riedidlá budú vyvezené v rámci vývozu el. odpadu spred Vašich domácností, v súlade s vývozom odpadu, ktorý je občanom vopred oznámený.)
 Drobné stavebné odpady
Občan oznámi potrebu likvidácie drobného stavebného úradu na Obecnom úrade Beniakovce, kde obec zabezpečí kontajner za poplatok vo výške 0,03 eur/ 1 kg odpadu. Drobný stavebný odpad je odpad, z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu pri realizovaní stavebných prác, bez povinnosti vydania stavebného povolenia. Jedná sa najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane umývadiel, toalety, zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, polobetón a podobne.
 Biologicky rozložiteľný odpad
- Občania budú biologicky rozložiteľný odpad kompostovať v kompostéroch , ktoré má každá domácnosť
- Konáre zo stromov sa môžu umiestňovať pri veľkokapacitných kontajneroch pri tzv.Pastyrni.
 Elektroodpad
Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie (aj s elektromotorom) televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky – (frekvencia / podľa oznamu obce)
 Plasty, sklo, papier
- Podľa harmonogramu vývozu odpadu firmou Kosit East, vo vreciach na to označených.
Skládka veľkokapacitných kontajnerov a bioodpadu bude prístupná v časti obce pri Toryse, tzv. Pastyreň : v každú sobotu v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod.
Obec zároveň žiada o súčinnosť občanov pri nahlasovaní čiernych skládok a osôb, ktoré tieto čierne skládky na území obce vytvárajú. Týmto osobám v konaní za nelegálne uloženie odpadu od obce hrozí pokuta do výšky 2 500 € v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonoch v znení neskorších predpisoch.
celý text

ostatné | 12. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam - odpočty vodomerov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 06. mája ( streda)2020 v obci uskutoční odpočty vodomerov. Týmto žiadame občanov o sprístupnenie vodomerov. celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Obvodná lekárka, doktorka Vavrová 1

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová oznamuje občanom, že má zriadenú webovú stránku ambulancie, link http://www.vseobecnylekar-kosice.sk/ celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz plastov 1

Vývoz plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok, 01.05.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa budú plasty. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz skla 1

Vývoz skla

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu, 25. 4. 2020 sa v obci uskutoční vývoz skla. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Pomoc pri hľadaní strateného kocúra a mačky

Obraciame sa na Vás s pomocou pri hľadaní stratenej čierno bielej mačky , ktorá reaguje na meno Buba a bielo ryšavého kocúra , ktorý reaguje na meno Edo.

Akékoľvek infomácie prosím poskytnite na telefónne číslo 0907 313 003, pani Švarcová-Beniakovce SATELIT. Finančná odmena za nájdenie istá.
celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Pošta Rozhanovce-oznam 1

Pošta Rozhanovce-oznam

Pošta Rozhanovce oznamuje občanom, že v piatok, 17.apríla 2020 bude z prevádzkových príčin zatvorená. celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Michal Vrbka
Výzva na vykonanie výrubu 1

Výzva na vykonanie výrubu

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto
V Y Z Ý V A
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 11.5.2020
Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosťživota a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnúčinnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť VSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti.
Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..
Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Marián Kéda 0907656 333
V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia, spoločnosť VSD / poverený poskytovateľ služieb, vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z.. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.
V Košiciach dňa 11.4.2020

Za poskytovateľa služieb:

Marián Kéda, PIKOLO s.r.o.

celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Odpočty elektromerov - ZMENA

Z poverenia VSD Innogy sa mal dňa 8. 4. (streda) v čase od 9:00 – do 16:00 v našej obci vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie vo Vašich domácnostiach.

Vzhľadom na uzatvorenie okresov a mimoriadnu situáciu prosím nahlasovať stav elektromera výlučne telefonicky, alebo zaslať fotografiu stavu a čísla elektromera formou MMS správy na telefónne číslo 0948 402 122.

Stav elektromera je potrebné nahlásiť najneskôr do 17.4. 2020.

Za spoluprácu všetkým vopred ďakujeme. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Eurobus-Oznam 1

Eurobus-Oznam

Spoločnosť Eurobus oznamuje občanom, že na základe opatrení Krízového štábu Košického samosprávneho kraja budú zrušené prímestské linky od piatka 10.04.2020 do pondelka 13.04.2020. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Odpočty elektromerov-oznam 1

Odpočty elektromerov-oznam

OZNAM -ODPOČET ELEKTRICKEJ ENERGIE

Z poverenia VSD Innogy sa bude v dňa 8. 4. (streda) v čase od 9:00 – do 16:00 v našej obci vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie vo Vašich domácnostiach.

Vzhľadom na opatrenia s pandémiou coronaviru COVID 19, žiadame všetkých občanov obce, ktorí nemajú elektromer prístupný z verejného priestoru, ale majú ho neprístupný za plotom, napríklad na fasáde, alebo vo vnútri domu, aby ste zanechali zapísaný stav a číslo elektromera na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste, napríklad pri bránke do dvora domu, na prilepenom papieri, alebo v mikroténovom sáčku.

Stav elektromera môžete oznámiť aj telefonicky, alebo zaslať fotografiu stavu a čísla elektromera formou MMS správy na telefónne číslo 0948 402 122.

Stav elektromera je potrebné nahlásiť najneskôr do 17.4. 2020.

Poznámka:
Odpočtom elektrickej energie je spoločnosťou VSD poverený p. Peter Kvietok, Žiadne iné osoby, nie sú oprávnené vykonávať odpočty elektrickej energie.
Za spoluprácu všetkým vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Zápis do MŠ Beniakovce- oznam 1

Zápis do MŠ Beniakovce- oznam

Zápis do materskej školy Beniakovce na šk. rok
2020 - 2021

Riaditeľstvo MŠ v Beniakovciach v zmysle zákona MŠ SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon /, vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o MŠ a v znení zmien a doplnkov, vyhlášky č. 308/2009 Z. z. oznamuje rodičom, že zápis do MŠ na školský rok 2020/2021sa uskutoční v dňoch: 04.5.2020 – 31.5.2020
Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa ŠKVP – Strom poznania, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl, tradície, folklór, získavanie poznatkov zážitkovým učením, pokusmi, manipuláciou s predmetmi, hrou

Deťom poskytuje – pobyt v rodinnom prostredí, individuálny prístup, športové aktivity, spoločenské a kultúrne vyžitie, prácu a hry s počítačom, vzdelávanie s IT, veľa hier a zábavy, podľa vekovej zostavy detí krúžky s lektormi, aktivity ponúkané certifikovanými firmami prevádzanými v MŠ / kanisterapia, Filip – recyklovanie odpadu, zdravý životný štýl a iné témy, spolupráca s CVČ/

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

- písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
- do MŠ sa prednostne prijímajú deti predškolského veku 5 – 6 ročné
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia šk. dochádzky
- ak materskú školu navštevuje súrodenec prihláseného dieťaťa
- prihlásené dieťa je starostlivosti osamelého rodiča
- deti spravidla od 3 – 6 rokov, výnimočne aj mladšie, ak to dovolia personálne, kapacitné, materiálne možnosti
Záujem o prijatie na e mail: msbeniakovce@gmail.com
Žiadosť o prijatie zašleme obratom na Vami uvedenú e mailovú adresu.
celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM- Zápis do ZŠ Rozhanovce 1

OZNAM- Zápis do ZŠ Rozhanovce

Riaditeľ Základnej školy Rozhanovce oznamuje, že zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční výlučne elektronickou formou v termíne do 30.04.2020. Podľa prílohy oznamu. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz plastov - oznam 1

Vývoz plastov - oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok, 03.04.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa budú plasty. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 13
posledná