Navigácia

Obsah

Koncepcia rozvoja a riadenia v Materskej školy v Beniakovciach

 

Koncepcia rozvoja Materskej školy Beniakovce bude vychádzať z plnenia základných úloh materskej školy:

 

Individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa:

 

Odborný rast pedagogickej pracovníčky a riaditeľky:

Spolupráca s rodinou a verejnosťou: