Navigácia

Obsah

Hlásenie prechodného pobytu

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

 

Hlásenie prechodného pobytu v zahraničí

K vybaveniu potrebujete:            

Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka

K vybaveniu potrebujete: 

 

Hlásenie predčasného skončenia prechodného pobytu 

K vybaveniu potrebujete: