Navigácia

Obsah

Obec Beniakovce patrí do pôsobnosti matričného úradu obce Rozhanovce.

 

Adresa:

Matričný úrad Rozhanovce

Ul. SNP 48

044 42 Rozhanovce

Tel.: 0910 367 069

E-mail: ceslakova@rozhanovce.com

 

Úradné hodiny:

Pondelok

08:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Streda

08:00 – 12:00

13:00 – 17:30

Piatok

08:00 – 12:00

 

 

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, ale spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa matričná udalosť týka.