Navigácia

Obsah

1. Miestne dane a poplatky - text.docx (15.38 kB)

 

DzN - Vznik daňovej povinnosti - FO.doc (58.5 kB)

DzN - Vznik daňovej povinnosti - PO.doc (58.5 kB)

DzN - Zánik daňovej povinnosti - FO.doc (59 kB)

DzN - Zánik daňovej povinnosti - PO.doc (58 kB)

Odhlásenie psa z evidencie.rtf (68.98 kB)

Oznámenie_Poplatok za KODSO_FO.docx (21.63 kB)

Oznámenie_Poplatok za KODSO_PO.docx (20.51 kB)

Prihlásenie psa do evidencie.rtf (65.03 kB)

Priznanie k DzN, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf (1.01 MB)

Žiadosť o odpustenie poplatku za KO.docx (13.62 kB)