Navigácia

Obsah

Zástupca starostu

Peter Papcun

 

       Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva.