Navigácia

Obsah


Vyhlášky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4007 Dolný tok Torysy do národného zoznamu 09.09.2020 25.09.2020
Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4007 Dolný tok Torysy do národného zoznamu území európskeho vyznamu
Oznámenie o začatí správneho konania 09.09.2020 25.09.2020
Žiadosť o výrub drevín
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice - oznámenie o strategickom dokumente 09.04.2015 25.04.2015
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 01.04.2015 17.04.2015
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 01.04.2015 17.04.2015