Navigácia

Obsah


Vyhlášky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie verejnou vyhláškou VSE 25.11.2020 25.12.2020
stavba "V397-Beniakovce-Vajkovce-úprava VN"
Verejná vyhláška 24.11.2020 10.12.2020
"ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcíBeniakovce-kanalizácia"
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice - oznámenie o strategickom dokumente 09.04.2015 25.04.2015
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 01.04.2015 17.04.2015
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 01.04.2015 17.04.2015