Navigácia

Obsah


Vyhlášky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Beniakovce 24.01.2022 09.02.2022
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Beniakovce
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania. 21.12.2021 29.01.2022
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Beniakovce -2020 27.02.2021 30.04.2021
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice - oznámenie o strategickom dokumente 09.04.2015 25.04.2015
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 01.04.2015 17.04.2015
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 01.04.2015 17.04.2015