Navigácia

Obsah


Vyhlášky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o strategickom dokumente- Územného plánu obce Beniakovce- Zmeny a doplnky č. 4 29.12.2022 14.01.2023
Oznámenie o strategickom dokumente- Územného plánu obce Beniakovce- Zmeny a doplnky č. 4
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice 27.07.2022 12.08.2022
"Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu" - oznámenie o strategickom dokumente
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Beniakovce -2020 27.02.2021 30.04.2021
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice - oznámenie o strategickom dokumente 09.04.2015 25.04.2015
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 01.04.2015 17.04.2015
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 01.04.2015 17.04.2015