Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 427/2021

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Vyvesené: 21. 12. 2021

Dátum zvesenia: 29. 1. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť