Navigácia

Obsah

Verejné obstaravánie

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Komplexné ozvučenie domu smútku a zabezpečovacie zariadenievýzva-bez rozdelovnikadocx.pdf (737.53 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zabezpečenie hlasovej služby pevných telefónnych liniek pripojených cez existujúcu pobočkovú ústredňu na báze VoIP a pripojenie na internet s obmedzením maximálnej rýchlosti pripojenia.

Výzva na predloženie cenovej ponuky- projektová dokumentácia pre stavbu" IBV-57 RD Beniakovce, časť : SO -prípojka VN a trafostanica 22/0,4kW " obce Beniakovce

Výzva na predloženie cenovej ponuky - projektová dokumentácia - Stavebné úpravy za účelom zvyšovania energetickej účinnosti Obecného úradu Beniakovce, 12.08.2015

Výzva na predkladanie ponúk - projektová dokumentácia- " Modernizácia domu smútku a úprava okolia Beniakovce" , 18.01.2016

 

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky : Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ- elektro NN+ BZ pre objekty? OU, MŠ, ZŠ, 4.bytová a 8. bytová jednotka. 26.04.2017 

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre " Modernizácia domu smútku a úprava okolia, Beniakovce"

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 22.10.2020 - Traktor_s_príslušenstvom_verejné_obstarávanie.pdf (271.47 kB)

Dokumenty word.docx (42.66 kB)