Navigácia

Obsah

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €/bez DPH

1.Q 2014

2.Q 2014

3.Q 2014

4.Q 2014

1.Q 2015

2.Q 2015

3 Q 2015

4 Q 2015

1 Q 2016

2 Q do 17.04.2016

2 Q od 18.04.2016

3 Q 2016