Navigácia

Obsah

Informácie o zadaní zákazky

 

Informácia o zadaní zákazky " Zabezpečenie uzamykateľných skríň, kontajnerov a stolov na úseku PAM a stavebného poriadku na Spoločnom obecnom úrade v Beniakovciach".

Informácia o zadaní zákazky " Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-elektro NN+BZ pre jednotlivé objekty vo vlastníctve obecného úradu v Beniakovciach : Obecný úrad, Materská škola, Základná škola, Dom smútku, Polyfunkčný objekt : 4. bytová a 8. bytová jednotka."


Informácia o zadaní zákazky- " Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Beniakovce"

 

Informácia o zadaní zákazky- "Hlasová služba pevných telefónnych liniek a pripojenie

na internet s obmedzením max. rýchlosti pripojenia."

 

Informácia o zadaní zákazky- projektová dokumentácia- IBV-57 RD Beniakovce, časť: SO-prípojka VN a trafostanica 22/0,4 kW .

Informácia o zadaní zákazky - projektová dokumentácia  - stavebné úravy  za účelom zvyšovania energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu

Informácia o zadaní zákazky - výtlky na miestnych komunikáciách