Navigácia

Obsah

2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce o poplatkoch za odpady č. 1/2014 - zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie obce o poplatkoch č. 2/2014

Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku v školách a školských zariadeniach zhradených obcou Beniakovce č. 3/2014  - zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv v obecných nájomných bytoch č. 4/2014