Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beniakovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2016  tu ku stiahnutiu

 

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beniakovce č. 2/2016 tu ku stiahnutiu