Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie obce Beniakovce č.1/2018 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Beniakovce. tu ku stiahnutiu