Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - návrh

 

VZN o poplatku za KODSO_2023_návrh.pdf (708.78 kB)