Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.03.2018

Dodatok č. 1 K Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

Dodatok č. 1 K Zmluve o zabezpečení systému združe

0,00 EUR

Natur-PACK

Obec Beniakovce

29.01.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

60,00 EUR

Jozef Nemec-Posol

Obec Beniakovce

16.01.2018

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

DOdatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestoro

0,00 EUR

Obec Beniakovce

KUBO

16.01.2018

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

1/2018

60,00 EUR

Obec Beniakovce

POSOL

28.11.2017

Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb

1/2017

0,00 EUR

T-COM

Obec Beniakovce

28.11.2017

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

1/2017

10,00 EUR

T-COM

Obec Beniakovce

21.11.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

67 489,45 EUR

VEHRASTAV, s.r.o.

Obec Beniakovce

20.11.2017

Dodatok č. 4 k zmluve č. 379/2013

Dodatok č. 4 k zmluve č. 379/2013

1 043,68 EUR

Obec Beniakovce

ZŠ Rozhanovce

30.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť CVČ

1/2017

65,23 EUR

Centrá voľného času

Obec Beniakovce

26.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť CVČ

2/2017

130,46 EUR

Obec Beniakovce

DIDACTICUS

23.10.2017

Príkazná zmluva

23/KO/2017/EL

0,00 EUR

Regionálne združenie obcí Košice-okolie

Obec Beniakovce

23.10.2017

Príkazná zmluva

17/KO/2017/PL

0,00 EUR

Regionálne združenie obcí Košice-okolie

Obec Beniakovce

17.10.2017

Zmluva o finančnej zábezpeke za užívanie bytu č.2/2017

2/2017

0,00 EUR

Klára Fabiánová

Obec Beniakovce

17.10.2017

Nájomná zmluva č.2/2017

Nájomná zmluva č.2/2017

0,00 EUR

Klára Fabiánová

Obec Beniakovce

11.10.2017

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

1

0,00 EUR

VSD, a.s.

Obec Beniakovce

03.08.2017

Nájomná zmluva

1/2017

0,00 EUR

DHZ B tím

Obec Beniakovce

27.07.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1/2017

0,00 EUR

T-COM

Obec Beniakovce

24.07.2017

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Beniakovce 01

MSD Beniakovce 01

0,00 EUR

Mapa Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Beniakovce

10.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

37667

3 000,00 EUR

Obec Beniakovce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

25.05.2017

Kúpna zmluva o prevode majetku obce

01/2017

200,00 EUR

Jozef a Erika Lovászová

Obec Beniakovce

24.05.2017

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2017/000524-001

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Ministerstvo vnútra SR

24.05.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

14,00 EUR

T-COM

Obec Beniakovce

22.05.2017

Dohoda o prevode práv a povinností

01/2017

2 514,66 EUR

CVČ

Obec Beniakovce

25.04.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

01/2017

2 514,66 EUR

Mesto Košice

Obec Beniakovce

03.04.2017

Zmluva o výpožičke

18-106/2016-CPKE-ON

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Ministerstvo vnútra SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: