Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.01.2017

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

0,00 EUR

Ing. Oľga Onderíková Mikulíková

Obec Beniakovce

20.12.2016

Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

0,00 EUR

TOPSET Solutions

Obec Beniakovce

19.12.2016

Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpa

0,00 EUR

Ave Východ s.r.o.

Obec Beniakovce

05.12.2016

Kontrakt č. TANS1600226

Kontrakt č. TANS1600226

0,00 EUR

US STEEL Košice

Obec Beniakovce

10.11.2016

Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolup

10 526,32 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Obec Beniakovce

27.10.2016

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 99/2015

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 99/2015

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Viktória Šturáková

26.10.2016

Dodatok č. 3 k zmluve č. 379/2013

Dodatok č. 3 k zmluve č. 379/2016

1 239,37 EUR

Obec Beniakovce

ZŠ Rozhanovce

21.10.2016

Nájomná zmluva č. 01/2016

Nájomná zmluva č. 01/2016

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Martina Fabiánová

21.10.2016

Zmluva o finančnej zábezpeke za užívanie bytu č. 02/2016

Zmluva o finančnej zábezpeke za úžívanie bytu č. 0

844,20 EUR

Obec Beniakovce

Martina Fabiánová

20.10.2016

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 206/2013

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 206/2013

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Ján Áboši

10.10.2016

nájomná zmluva

P.č. 2145/2

9 999,00 EUR

Ing. Ján Lučanský

Spoločný úrad

28.09.2016

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.07.2011

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme nebytových

0,00 EUR

Branislav Biacovský

Obec Beniakovce

23.09.2016

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Dominika Mihaličová

22.09.2016

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 172/2013

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 172/2013

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Jaroslav Dobšinský

22.09.2016

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Katarína Rigová

22.09.2016

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 6

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 6

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Marek Fekete

17.08.2016

Zmluva o krátkodobom nájme priestorov

Zmluva o krátkodobom nájme priestorov

500,00 EUR

AT ABOV

Obec Beniakovce

07.07.2016

Zmluva o pôžičke č. 1/2016

Zmluva o pôžičke

10 000,00 EUR

NOVICOM, s.r.o.

Obec Beniakovce

01.07.2016

Zmluva o úvere č. 03/001/16

Municipálny úver- Univerzál Zmluva o úvere č. 03/0

0,00 EUR

Prima banka

Obec Beniakovce

01.07.2016

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 03/001/16

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 03/001/

0,00 EUR

Prima banka

Obec Beniakovce

01.07.2016

Zmluva o účte Multicipálneho úveru-Univerzál

Zmluva o účte Milticipálneho úveru-Univerzál

20 000,00 EUR

Prima banka

Obec Beniakovce

14.06.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovanet, a.s.

Obec Beniakovce

17.05.2016

Zmluva o nakladaní z použitými batériami a akumulátormi

Zmluva o nakladaní z použitými batériami a akumulá

0,00 EUR

INSA

Obec Beniakovce

12.04.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Slovanet, a.s.

Obec Beniakovce

30.03.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie

26409

2 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Beniakovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: