Navigácia

Obsah

Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad 055/ 6950 183
Materská škola 055/ 6950 541
Zdravotné stredisko MUDr. Pirická - 055/ 6950 190
 

MUDr. Vavrová - 055 / 6950 093

Lekáreň Rozhanovce 055/ 6950 317
Pošta Rozhanovce 055/ 6950 233
Spoločný obecný úrad Beniakovce - stavebný úrad 055/7980 8 22
Obvodné oddelenie PZ - Bidovce 055/ 6965 539
Vývoz žumpy - VVS 055/ 7952 777