Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 12
posledná

Pošta Rozhanovce - oznam 1

Pošta Rozhanovce - oznam

Pošta Rozhanovce oznamuje občanom, že z dôvodu mimoriadnej situácie bude otvorená od 24.03.2020 do odvolania v obmedzenom režime:
Pondelok - Piatok (dopoludní - 08:00-12:00, popoludní od 13:00-14:00) celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam-Slovenská pošta 1

Oznam-Slovenská pošta

Slovenská pošta zasiela informácie ohľadne doručovania poštových zásielok v súlade s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a zamedzeniu šírenia COVID-19, v prílohe oznamu. celý text

ostatné | 22. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová vzhladom na usmernenie hlavného hygienika SR, žiada pacientov, aby na ambulanciu nechodili osobne , ale vybavovali čo najviac telefonicky, do 12,00 alebo mailom, potom vypisujú elektronické recepty.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu , PN a OČR vypisujú telefonicky, vrátane receptov. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 1

Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

V prílohe oznamu sa nachádzajú nové zmeny a doplnenia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia,platné od 16.03.2020. V prílohe oznamu.

celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Obvodná lekárka doktorka Vargová

Obvodná lekárka doktorka Vargová v Rozhanovciach zasiela informácie pre pacientov v súvislosti s pandémiou koronavírusu, v prílohe oznamu.Zároveň MUDr.Mária Vargová , žiada pacientov u ktorých sa prejavuje akútne infekčné respiračné ochorenie, horúčka , kašeľ sťažené dýchanie alebo navštívili v posledných týždňoch zahraničie , aby VOPRED telefonicky konzultovali s pani MUDr. Máriou Vargovou svoj zdravotný stav pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia, čakárne alebo ambulancie.
Telefónne číslo 055/309 24 54. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
 Nové režimové opatrenia - Úradu verejného zdravotníctva SR 1

Nové režimové opatrenia - Úradu verejného zdravotníctva SR


V prílohe oznamu sa nachádzajú nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia,platné od 16.03.2020. V prílohe oznamu. celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zoznam nových opatrení - Coronavirus 1

Zoznam nových opatrení - Coronavirus

Okresný úrad Košice-okolie, odbor krízového riadenia oznamuje zoznam nových opatrení a informácie pre verejnosť a podnikateľov v súvislosti s Coronavírusom V prílohe oznamu. celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Režimové opatrenia - Úradu verejného zdravotníctva SR 1

Režimové opatrenia - Úradu verejného zdravotníctva SR

V prílohe oznamu sa nachádzajú opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz papiera 1

Vývoz papiera

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu, 14.03.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa bude papier. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
EUROBUS - prázdnínový režim 1

EUROBUS - prázdninový režim

Spoločnosť EUROBUS s účinnosťou od piatka 13. marca 2020 bude po dobu dvoch týždňov v prímestskej autobusovej doprave na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR zavedený prázdninový režim. O návrate k pôvodnému režimu budeme cestujúcich včas informovať. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam  - použité batérie a akumulátory 1

Oznam - použité batérie a akumulátory

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi


V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.


Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných
látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam-ochrana pred požiarmi 1

Oznam-ochrana pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie oznamuje opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi na rok 2020.V prílohe oznamu. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Obvodná lekárka - Rozhanovce 1

Obvodná lekárka - Rozhanovce

Obvodná lekárka, doktorka Vargová v ambulancii Rozhanovce oznamuje občanom,že do piatka, 13.marca 2020 neordinuje. V neprítomnosti ju zastupuje doktorka Hanesová v Kráľovciach. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oznam - Obecný úrad

v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 pism. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov ,
starosta obce Beniakovce nariaďuje na pracovisku Obecný úrad Beniakovce nestránkové dni od (stredy) 11.03.2020 do odvolania.
Opatrenia sú v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19.
Prosím uprednostňujte komunikáciu: mailom: obecbeniakovce@centrum.sk, telefonicky: 0910950183.
Za pochopenie a ďakujem.
celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení- koronavírus 1

Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení- koronavírus

V prílohe mailu sa nachádza žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
UPSVAR- oznam 1

UPSVAR- oznam

V prílohe mailu sa nachádza oznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice v súvislosti s korona vírusom. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Sväté omše Beniakovce- oznam  1

Sväté omše Beniakovce- oznam

Predseda vlády Peter Pellegrini dnes na konferencii biskupov Slovenska oznámil, že od dnes 10.03.2020 do 23.03.2020 je na území Slovenskej republiky zákaz verejného slávenia bohoslužieb. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz plastov 1

Vývoz plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok, 06.03.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa budú plasty. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Pošta Rozhanovce 1

Pošta Rozhanovce

Pošta Rozhanovce oznamuje občanom, že dňa 5 a 6.marca 2020, to je vo štvrtok a piatok, bude z prevádzkových dôvodov otvorená od 08:00 do 11:00 hodiny a od 13:00 do 14:00 hodiny. celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 1

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Výsledky volieb za obec Beniakovce do Národnej rady Slovenskej republiky, konané dňa 29.02.2020, v prílohe oznamu. celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam -obvodná lekárka 1

Oznam -obvodná lekárka

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová oznamuje občanom, že od pondelka 2. marca do piatka 6. marca 2020 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. V neprítomnosti ju zastupuje doktorka Šulcová v Tip Tope v Košiciach. celý text

ostatné | 25. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Obvodná lekráka - doktorka Vavrová - oznam 1

Obvodná lekráka - doktorka Vavrová - oznam

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová oznamuje občanom, že od stredy 19.02.2020 do piatka 21.02.2020 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. V neprítomnosti ju zastupuje doktorka Štofaniková v Tip Tope v Košiciach. celý text

ostatné | 19. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Predaj živej hydiny 1

Predaj živej hydiny

Súkromný podnikateľ, Juraj Hudák ponúka na predaj živú hydinu. Ponuka v prílohe,letáku tohto oznamu. celý text

ostatné | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz skla 1

Vývoz skla

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu, 15. februára 2020 sa v obci uskutoční vývoz skla. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 14. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Čistenie a kontrola komínov

Kominárstvo Kostovčík oznamuje, že v piatok 14.februára 2020 a pondelok 17. februára 2020 bude v obci prevádzať čistenie a kontrolu komínov. Orientačná cena za čistenie a kontrolu komína je 8 eur. celý text

ostatné | 13. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz plastov 2

Vývoz plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok, 07.02.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa budú plasty. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Zástavka Materská škola Beniakovce - oznam 1

Zástavka Materská škola Beniakovce - oznam

Vážení občania,
Obecný úrad oznamuje občanom, že dočasná zastávka pri potravinách Satelit bude od stredy. 29. Januára 2019 zrušená a platí pôvodná zastávka pri Materskej škole.
celý text

ostatné | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Pošta Rozhanovce - oznam 1

Pošta Rozhanovce - oznam

Pošta Rozhanovce oznamuje občanom , že z prevádzkových dôvodov bude v utorok 21.01.2020 a vo štvrtok, 23.01.2020 otvorená od 7,00 do 10,00 hodiny. celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz papiera 1

Vývoz papiera

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu, 18.01.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa bude papier. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Voľby do NR SR- hlasovacie preukazy

V súvislosti s vyhlásenými Voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia 29.02.2020, obec Beniakovce zverejňuje emailovú adresu obce: obecbeniakovce@centrum.sk, na zasielanie žiadosti( uvedená v prílohe oznamu) o vydanie hlasovacieho preukazu, elektronicky do 10.02.2020.
Osobne je možné o hlasovací preukaz požiadať do 28.02.2020. celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 12
posledná