Navigácia

Obsah

Oznam o uložení odpadov produkovaných na území obce Beniakovce

Typ: ostatné
Oznam o uložení odpadov produkovaných na území obce Beniakovce 1 Obec Beniakovce, Beniakovce 44, 044 42
Triedenie odpadu– OZNAM
Obecný úrad oznamuje občanom spôsob triedenia ostatného odpadu , produkovaného na území obce Beniakovce:
 veľkokapacitné kontajnery na objemový odpad
Patrí sem: starý nábytok, skrine, kuchynské linky, matrace ( rozobraté), staré koberce, linoleá, okná a okenné rámy, staré a nepotrebné textílie, obuv a šatstvo.
Nepatrí sem: stavebný odpad, zemina, štrk, tehla, obklady a druhotné suroviny – pet fľaše, papier, sklenené fľaše, nebezpečný odpad, farby, oleje, elektro odpad, bioodpad, pneumatiky. (Farby, oleje, bandasky, riedidlá budú vyvezené v rámci vývozu el. odpadu spred Vašich domácností, v súlade s vývozom odpadu, ktorý je občanom vopred oznámený.)
 Drobné stavebné odpady
Občan oznámi potrebu likvidácie drobného stavebného úradu na Obecnom úrade Beniakovce, kde obec zabezpečí kontajner za poplatok vo výške 0,03 eur/ 1 kg odpadu. Drobný stavebný odpad je odpad, z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu pri realizovaní stavebných prác, bez povinnosti vydania stavebného povolenia. Jedná sa najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane umývadiel, toalety, zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, polobetón a podobne.
 Biologicky rozložiteľný odpad
- Občania budú biologicky rozložiteľný odpad kompostovať v kompostéroch , ktoré má každá domácnosť
- Konáre zo stromov sa môžu umiestňovať pri veľkokapacitných kontajneroch pri tzv.Pastyrni.
 Elektroodpad
Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie (aj s elektromotorom) televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky – (frekvencia / podľa oznamu obce)
 Plasty, sklo, papier
- Podľa harmonogramu vývozu odpadu firmou Kosit East, vo vreciach na to označených.
Skládka veľkokapacitných kontajnerov a bioodpadu bude prístupná v časti obce pri Toryse, tzv. Pastyreň : v každú sobotu v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod.
Obec zároveň žiada o súčinnosť občanov pri nahlasovaní čiernych skládok a osôb, ktoré tieto čierne skládky na území obce vytvárajú. Týmto osobám v konaní za nelegálne uloženie odpadu od obce hrozí pokuta do výšky 2 500 € v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonoch v znení neskorších predpisoch.


Vytvorené: 12. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 5. 2020 14:32
Autor: Správce Webu