Navigácia

Obsah

OZNAM - triedenie odpadov

Typ: ostatné
OZNAM - triedenie odpadov 1Obecný úradu oznamuje občanom spôsob triedenia odpadu .

Obec Beniakovce, Beniakovce 44, 044 42

Triedenie odpadu– OZNAM

Obecný úrad oznamuje občanom spôsob triedenia  ostatného odpadu , produkovaného na území obce Beniakovce:

  • veľkokapacitné kontajnery na objemový odpad

Patrí sem: starý nábytok, skrine, kuchynské linky, matrace ( rozobraté),  staré koberce, linoleá, okná a okenné rámy, staré a nepotrebné textílie, obuv a šatstvo.

Nepatrí sem: stavebný odpad, zemina, štrk, tehla, obklady a druhotné suroviny – pet  fľaše, papier, sklenené fľaše, nebezpečný odpad, farby, oleje, elektro odpad, bioodpad, pneumatiky. (Farby, oleje, bandasky, riedidlá budú vyvezené v rámci vývozu el. odpadu spred Vašich domácností, v súlade s vývozom odpadu, ktorý je občanom vopred oznámený.)

  • Drobné stavebné odpady

Občan oznámi potrebu likvidácie drobného stavebného úradu na Obecnom úrade Beniakovce, kde obec zabezpečí kontajner za poplatok vo výške 0,03 eur/ 1 kg odpadu. Drobný stavebný odpad je odpad,  z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu pri realizovaní stavebných prác, bez povinnosti vydania stavebného povolenia. Jedná sa najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane umývadiel, toalety, zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, polobetón a podobne.

  • Biologicky rozložiteľný odpad
  • Občania budú biologicky rozložiteľný odpad kompostovať v kompostéroch , ktoré dostane každá domácnosť
  • Konáre zo stromov sa môžu umiestňovať pri veľkokapacitných kontajneroch pri tzv.Pasatyrni.
  •  

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie (aj s elektromotorom) televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky – (frekvencia / podľa oznamu obce)

  • Plasty, sklo, papier
  • Podľa harmonogramu vývozu odpadu firmou Kosit East, vo vreciach na to označených.

     Skládka veľkokapacitných kontajnerov a bioodpadu bude prístupná v časti obce pri Toryse, tzv. Pastyreň v dňoch streda , v čase od 9,00 hod. do 18,00 hod. a v sobotu v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.

      Obec zároveň žiada o súčinnosť občanov pri nahlasovaní čiernych skládok a  osôb, ktoré tieto čierne skládky na území obce vytvárajú. Týmto osobám v konaní za nelegálne uloženie odpadu od obce hrozí pokuta do výšky  2 500 € v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonoch v znení neskorších predpisoch.


Vytvorené: 2. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 4. 2019 13:20
Autor: Správce Webu