Navigácia

Obsah

Pripojenie na kanalizáciu - oznam

Typ: ostatné
Napojenie na kanalizáciu - oznam 1Obec Beniakovce oznamuje občanom, že odovzdala kanalizáciu do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a Vaša domácnosť, podľa zoznamu v prílohe už môže byť pripojená na verejnú kanalizáciu .

 Za účelom zaevidovania pripojenia na verejnú kanalizáciu je potrebné zo strany vlastníka nehnuteľnosti, resp. nájomcu, pre ktorú bola vybudovaná kanalizačná prípojka, splniť:

1.       Osobná návšteva v Zákazníckom centre našej spoločnosti na ul. Vysokoškolskej č.1 v Košiciach.

2.       Vyplnenie formulára – žiadosť o pripojenie  (vyplní pracovníčka Zákazníckeho centra),  ktorú žiadame doplniť o prílohy:

a)       Situačný náčrt kanalizačnej prípojky v mierke 1:200 (1:100) so zakreslením pripojeného objektu aj s umiestnením revíznej kanalizačnej šachty, trasy kanalizačnej prípojky, situovanie priľahlých objektov

b)      Parcelový snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá je napojená na verejnú kanalizáciu

c)       List vlastníctva – aktuálny (stačí aj z internetu – Kataster portálu)

3.       Podpísanie Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd

4.       Osadenie revíznej kanalizačnej šachty (RŠ) min. o DN 400

Bližšie informácie je možné získať aj na našej internetovej stránke :  https://www.vodarne.eu/zakaznicka-zona/ziadosti-a-formulare-na-stiahnutie/ziadost-o-pripojenie---kanal


Prílohy

Vytvorené: 4. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 4. 11. 2021 12:07
Autor: Správce Webu