Navigácia

Obsah

Zápis do MŠ Beniakovce- oznam

Typ: ostatné
Zápis do MŠ Beniakovce- oznam 1Zápis do materskej školy Beniakovce na šk. rok
2020 - 2021

Riaditeľstvo MŠ v Beniakovciach v zmysle zákona MŠ SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon /, vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o MŠ a v znení zmien a doplnkov, vyhlášky č. 308/2009 Z. z. oznamuje rodičom, že zápis do MŠ na školský rok 2020/2021sa uskutoční v dňoch: 04.5.2020 – 31.5.2020
Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa ŠKVP – Strom poznania, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl, tradície, folklór, získavanie poznatkov zážitkovým učením, pokusmi, manipuláciou s predmetmi, hrou

Deťom poskytuje – pobyt v rodinnom prostredí, individuálny prístup, športové aktivity, spoločenské a kultúrne vyžitie, prácu a hry s počítačom, vzdelávanie s IT, veľa hier a zábavy, podľa vekovej zostavy detí krúžky s lektormi, aktivity ponúkané certifikovanými firmami prevádzanými v MŠ / kanisterapia, Filip – recyklovanie odpadu, zdravý životný štýl a iné témy, spolupráca s CVČ/

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

- písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
- do MŠ sa prednostne prijímajú deti predškolského veku 5 – 6 ročné
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia šk. dochádzky
- ak materskú školu navštevuje súrodenec prihláseného dieťaťa
- prihlásené dieťa je starostlivosti osamelého rodiča
- deti spravidla od 3 – 6 rokov, výnimočne aj mladšie, ak to dovolia personálne, kapacitné, materiálne možnosti
Záujem o prijatie na e mail: msbeniakovce@gmail.com
Žiadosť o prijatie zašleme obratom na Vami uvedenú e mailovú adresu.


Vytvorené: 7. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 4. 2020 10:08
Autor: Správce Webu