Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie  o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov, prípadne iných nosičov informácií v čase volebnej kampane č. 1/2017  tu ku stiahnutiu

 

Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda na území obce Beniakovce na základe § 11 zák.č.369/90 Zb. o obecnom zriadení č. 2/2017  .   tu ku stiahnutiu