Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie obce o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v Obci Beniakovce č. 1/2019 tu ku stiahnutiu