Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie obce o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v Obci Beniakovce č. 1/2019 tu ku stiahnutiu

 

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevkov v materskej škole a školskej jedálni zriadených obcou Beniakovce č. 2/2019 VZN_-_prípspevky_-MŠ_č.2-2019.PDF (438.44 kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevkov v materskej škole a školskej jedálni zriadených obcou Beniakovce č. 2/2019 VZN o výške príspevku v MŠ -2-2019-schválené.pdf (960.92 kB)