Obsah

18-11-2019 - VZN o poplatku za KODSO_č. 1/2020_návrh.pdf (708.7 kB)

18-11-2019- VZN - nájomné byty-2-2020._ návrh.pdf (457.82 kB)

19-11-2019-VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj_2020_návrh.pdf (655.37 kB)

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o výške poplatku za komunálny odpad  a drobné stavebné odpady na území obce Beniakovce č. 1/2020

09-12-2019 VZN o poplatku za KODSO_ č. 1/2020_schválené.pdf (707.19 kB)

 

Všeobcene záväzné nariadenie obce Beniakovce o podmienkach prideľovania nájomných bytov a o spôsobe výpočtu náhomného v bytoch obce Beniakovce č 2/2020

09-12-2019 VZN - nájomné byty-č. 2-2020-schválené.pdf (457.73 kB)

 

Všeobcene záväzné nariadenie o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území  obce Beniakovce  č. 3/2020

 

09-12-2019 VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj_č.3-2020_schválené.pdf (651.6 kB)

Všeobcene záväzné nariadenie o ochrannm pásme pohrebiska na území obce Beniakovce  č. 4/2020-návrh

 

VZN_o ochrannom pásme pohrebísk 4- 2020-návrh.pdf (1.41 MB)

 

VZN_o_ochrannom_pásme_pohrebísk_4-_2020-schválené.pdf (1.42 MB)

Všeobcene záväzné nariadenie o poplatkoch  v obci Beniakovce  od roku 2020 č. 5/2020-návrh

VZN o poplatkoch obce č. 5-2020-návrh.pdf (1.13 MB)

VZN_o_poplatkoch_obce_č._5-2020-schválené.pdf (1.14 MB)

 

Dodatok č. 1 k VZN č.3/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beniakovce.

 

Dodatok č. 1 k VZN_o_nakladaní_s odpadmi 2016-návrh.pdf (123.68 kB)

Dodatok č. 1 k VZN_o_nakladaní_s odpadmi 2016-schválené.pdf (123.18 kB)

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beniakovce č. 6/2020 k záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 ÚPO Beniakovce

VZN-návrh č. 6-2020- k záväznej časti ZaD č. 3.pdf (438.29 kB)

VZN-k záväznej časti UPMč.3- 6-2020.pdf (143.18 kB)