Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - návrh

 

VZN o poplatku za KODSO_2023_návrh.pdf (708.78 kB)

VZN_Beniakovce_ZaD04_UPO-2023-2-návrh.pdf (338.51 kB)