Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.09.2016

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 6

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 6

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Marek Fekete

17.08.2016

Zmluva o krátkodobom nájme priestorov

Zmluva o krátkodobom nájme priestorov

500,00 EUR

AT ABOV

Obec Beniakovce

07.07.2016

Zmluva o pôžičke č. 1/2016

Zmluva o pôžičke

10 000,00 EUR

NOVICOM, s.r.o.

Obec Beniakovce

01.07.2016

Zmluva o úvere č. 03/001/16

Municipálny úver- Univerzál Zmluva o úvere č. 03/0

0,00 EUR

Prima banka

Obec Beniakovce

01.07.2016

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 03/001/16

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 03/001/

0,00 EUR

Prima banka

Obec Beniakovce

01.07.2016

Zmluva o účte Multicipálneho úveru-Univerzál

Zmluva o účte Milticipálneho úveru-Univerzál

20 000,00 EUR

Prima banka

Obec Beniakovce

14.06.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovanet, a.s.

Obec Beniakovce

17.05.2016

Zmluva o nakladaní z použitými batériami a akumulátormi

Zmluva o nakladaní z použitými batériami a akumulá

0,00 EUR

INSA

Obec Beniakovce

12.04.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Slovanet, a.s.

Obec Beniakovce

30.03.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie

26409

2 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Beniakovce

16.03.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

68,75 EUR

Mesto Košice

Obec Beniakovce

04.03.2016

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve

0,00 EUR

Natur-PACK

Obec Beniakovce

01.03.2016

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

700,00 EUR

STARK Consulting, s.r.o.

Obec Beniakovce

26.02.2016

Zmluva o zbere a znehodnocovaní odpadu č. 22/2016

Zmluva o zbere a znehodnotení odpadu č. 22/2016

0,00 EUR

H+EKO

Obec Beniakovce

19.02.2016

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 33/2013

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Slávka Gažíková

17.02.2016

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 72/2013

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Martina Koverová

17.02.2016

Dodatok č. 1 k zmluve č. 172/2013 o nájme

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Peter Jurek

15.02.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

1/2016

3 000,00 EUR

GORAS SK

Obec Beniakovce

08.02.2016

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

39/2016

500,00 EUR

Ing.Žigmund Szathmáry

Obec Beniakovce

18.01.2016

Mandátna zmluva č. 01/2016

Mandátna zmluva č. 01/2016

0,00 EUR

Ing. Oľga Onderlíková Mikulíková- MKBstav

Obec Beniakovce

13.01.2016

Dodatok č. 1 k zmluve č. 82/2013 o nájme

Dodatok č. 1 k zmluve č. 83/2013

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Mária Zátorská

30.12.2015

Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 905319

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Right Power energy

Obec Beniakovce

30.12.2015

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

0,00 EUR

SAKS Management

Obec Beniakovce

16.12.2015

Dodatok č. 2 k zmluve č.31/2014 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Beniakovce

Dodatok č. 2 k zmluve č.31/2014

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Mesto Košice

09.12.2015

Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolup

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Obec Beniakovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: