Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Beniakovce
ObecBeniakovce

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Prístavba kostola

Keď ho naši starí rodičia v 30-tych rokoch stavali, netušili ako bude pokračovať rozvoj obce a ani vo sne ich nenapadlo, že by mohol byť kapacitne malý.

Avšak rozhodla skutočnosť , že aj napriek jeho poslednej oprave  bol jeho stav  nevyhovujúci , už nebol dosť dôstojným stánkom,  nevyhovoval ani vybavenosťou pre potreby kňaza i veriacich.

Náš  duchovný pastier – pán dekan  Th.Lic. Michal Tkáč navrhoval farskej rade čoraz častejšie prístavbu, alebo inú vhodnú úpravu kostola. Boli sme v tomto dosť nerozhodní. Niektorí sa obávali, že nedostatok financií bude práce brzdiť a kostol nedokončíme. Avšak tých, ktorí boli návrhom nadšení bolo viac.

Farská rada,  v tomto období pôsobiaca pri filiálke Beniakovce  v zložení: Papcun Pavol st., Ing. Papcun Pavol ml., Papcun Peter , Ing. Papcun Marek,  Andrejčák Imrich, Kmec Ľudovít, Harčár Jaroslav, Jurek Štefan ml. , Mihalič Marek, Andrejčáková Monika, Šimčáková Helena, Feketeová Margita,  sa preto  rozhodla  rozšíriť priestory o jednu bočnú loď a celkovo tak kostol zväčšiť ,  vymeniť strechu  , zúčelniť interiér ,  zriadiť sociálne miestnosti,  tak potrebnú spovednicu , miestnosť pre deti .......  skrátka  celkom ho vynoviť.

Začali sme zbierať  finančné  prostriedky už od roku 2004. Na účte nám pribúdali nie dosť rýchlym tempom . A tak sme v roku 2009 povedali, že hádam začneme. Ak veriaci uvidia, že dielo rastie, prispejú štedrejšie.  Tento predpoklad sa nám i splnil.

Po trochu opatrných  začiatkoch a zabezpečení  potrebných dokladov a povolení  sme vďaka heroickému úsiliu nášho pána dekana  mohli dielo začať. 

Spracovanie projektu zabezpečil náš pán dekan u firmy KOPA, s.r.o. Košice. Návrh  na prestavbu vychádzal z existujúceho stavu kostola.  V počiatočnej etape prístavby sa tak mohli konať sväté omše v starej časti  a zároveň prebiehali aj  práce na prístavbe bočnej lode.

Uvedomili sme si,  že  v tomto období krízy budeme musieť tempo prác prispôsobiť stavu  finančných prostriedkov a preto sme celú opravu rozdelili do troch časových etáp.

Organizáciou stavby a kontrolou prác  bol poverený člen farskej rady Ing. Pavol Papcun, zabezpečovanie materiálu mal na starosti p. Pavol Papcun st. spolu s duchovným otcom ,  správu financií p. Helena Šimčáková.

Z peňazí na účte sa ani jeden cent  neminul na stravu či občerstvenie. Ak sa aj čosi vypilo, bolo to z osobného daru určeného na tento účel. Každý z nás robil za známe „Pán Boh zaplať“, okrem cudzích  dodávateľských firiem.

Prvá etapa - rok 2009

Začali sme s Božou pomocou dňa  22. augusta 2009, keď sme vyrezali a odstránili okrasné dreviny v areáli záhrady na mieste, kde bude stáť pristavená časť kostola. Na tejto prvej brigáde sa zúčastnili 9 farníkov a  tak za 2 hodiny mali priestor vyčistený. Postupne sa v mesiaci auguste 2009 ešte odstránila ohrada, rozbili betónové chodníky okolo kostola, odstránilo sa vonkajšie schodište do sakristie , sťahovala vrchná časť ornice a vymerali sa základy prístavby.  Vo vymeriavaní nám pomohol vtedajší starosta našej obce a zároveň náš stavebný dozor Ing. Milan Rabatin. Následne 31. 8. 2009 za pomoci firmy Bobek, ktorá nám dodala potrebný mechanizmus pre výkop sme tieto základy aj vykopali. S pomocou našich farníkov sme výkopy začistili , vysypali lôžka pod základy kameňom a štrkom a pripravili tak všetko na betonáž.

Túto sme aj vykonali dňa 1.9.2009 za účasti 16-tich veriacich, kedy sme základy zabetónovali, a previedli aj výkop pätiek.  Následne v priebehu mesiaca september sme ešte svojpomocne previedli výkopy rýh na uloženie kanalizácie a betonáž pätiek.  Vymerali a osadili sme rohové tvárnice na prístavbu a rozložili sme tvárnice.  Následne sme vykonali vyrovnanie terénu medzi základmi, aby sme mohli vybetónovať platňu. Za aktívneho prispenia p. Papcuna Pavla st. a p. Papcuna Miroslava sa doviezol kameň a štrk a p. Fortuník Miroslav zabezpečil stroj na utláčanie zeminy pod platňu.  Dňa 11. 9.2009 sme betonáž platne aj vykonali, za účasti 11 brigádnikov.

V čase od 11.9.  do 5. 10. 2009 sme sa venovali šalovaniu , izolovaniu a betonáži pilierov. Po tomto termíne  sme stavebné práce až do jarného obdobia ukončili.

Aby sme na jar mohli úspešne  pokračovať, venovali sme sa príprave materiálu a zbieraniu ďalších finančných prostriedkov. Zatiaľ sme mohli sláviť sväté omše v kostole, bez obmedzenia, len okolie kostola bolo nevábnym staveniskom. Ale s radosťou v srdci sme oslávili Vianoce 2009, i Veľkú noc 2010.

Druhá etapa – rok 2010

Počiatočné práce v jarnom období 2010 -  od 8. apríla začali izolovaním základov a 10. apríla 2010 sme vymurovali svojpomocne  obvodové múry prístavby. Tu sme využili praktické znalosti a zručnosti našich veriacich, kde veľký kus odbornej práce vykonal p. Jurek Jaroslav.

24. 4. 2010 sme začali šalovacie práce na novom chóre, ktorý mal byť rozšírením jestvujúceho chóru.  Tieto práce prebiehali v mesiaci máji, kedy sme 22. mája  uskutočnili betonáž chóru za účasti 22 brigádnikov.  Po dokončení niektorých vonkajších prác – odkryli sme schodište na starý chór, odstránili sutiny, previedli uloženie a upratanie stavebného materiálu a všetko pripravili na ďalšiu etapu, odstránenie vnútorného múra kostola.

To však už bol zásah do interiéru kostola a preto sme sa rozhodli, že odpustovou slávnosťou Božského Srdca Ježišovho ukončíme prevádzku v starých pôvodných priestoroch.

V piatok  11. 6. 2010  – na sviatok Božského Srdca Ježišovho náš pán kaplán Marek Veľas slúžil svätú omšu zo sviatku. Jeho homília nám priblížila dobrotu Božského Srdca , začal pekným citátom z kláštora,  kde si mnísi do kameňa v podobe srdca vytesali nápis: Chráňte sa kamenného srdca!

Pri príprave nedeľnej slávnosti sme si uvedomovali , že v súčasnej podobe nášho  malého klasického  kostolíka bude už poslednou. Preto sme s nostalgiou i spomienkami prichádzali  na odpustovú slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Samotná slávnosť sa konala  pri sv. omši 13. júna 2010o 11.00 hod.   Kostol sme vyzdobili vo farbách bielej a červenej -  aspoň v jeho  vnútorných priestoroch, keď jeho vonkajšok je už od jari len staveniskom.

Ale vedomí si Kristovho odkazu: „kdekoľvek  sú zhromaždení v mojom mene.....“  sme  vytvorili pekné i pomerne početné spoločenstvo, aby sme vzdali česť Božskému Srdcu Ježišovmu.   Pozvanie prijal a slávnostnú svätú omšu celebroval náš hosť vdp. Martin Škvarla – kaplán UPC Prešov, koncelebroval náš pán dekan Th.Lic. Michal Tkáč.

Ešte v starých priestoroch kostola sme  22. 6. 2010 privítali nášho novokňaza  Martina Gazdačku , čo bola úplne posledná svätá omša.

Vďaka pochopeniu Obecného úradu Beniakovce sme mohli sväté omše sláviť v priestoroch kultúrneho domu, neďaleko nášho kostolíka. Preniesli sme preto nevyhnutné veci do týchto priestorov a začali sme so samotným vypratávaním interiéru,  ktoré prebiehalo do 7.7.2010. 

Pri uskladnení zariadenia kostola sme sa stretli s ochotou našich veriacich, keď v nevyužívaných priestoroch svojich domov ponúkli miesto na jeho uloženie. Tak sme mohli všetky veci uskladniť u pána Jaroslava Harčára a pána Imricha Štefku v čistom a suchom prostredí . Aj Obecný úrad Beniakovce nám dal k dispozícii skladovací priestor pri miestnej škole.

Dňa 10. júla 2010 sme začali s búracími prácami – najprv sme rozobrali strechu kostola, okrem veže, ktorá zostala v pôvodnom stave. Následne 14.7.2010 sme odstránili aj vnútorný múr a odstránili sutiny. Pri ich odvoze a ukladaní sme zaregistrovali aj malých miništrantov, ktorí s nadšením odnášali použiteľný materiál a ukladali na skládku. Takto chceli byť tiež užitoční.

Takto sme pripravili stavbu na betonáž venca, ktorým by sme starú stavbu spojili s prístavbou a vytvorili tak jednoliaty celok, na ktorý bude urobená nová strecha.

Zároveň prebiehala aj príprava drevených trámov na novú strechu, ktoré bolo potrebné natrieť moriacim prípravkom . Tu sme využili aj pomoc starších mužov z radov našich  veriacich.

Betonáž venca sme ukončili  31. júla 2010.  Pred začatím prác na streche sme ešte previedli  betonáž pätiek.

Dňa 2. augusta 2010 sme s pomocou žeriavu z firmy Bobek, s.r.o. Košice  vyložili nosné hranoly novej strechy a zabezpečili  dovoz drevených latí na strechu.  Samotnú montáž strechy nám dodávateľsky vykonala súkromná firma p. Biacovského .

My sme v tom čase mohli vykonávať menšie murárske a stolárske práce, ako je podmurovka pod strechu,  šalovanie a betonáž nového schodišťa, vybúranie – odstránenie starých okien.

Tieto práce sme vykonávali v priebehu celého mesiaca augusta. Zároveň sa začala vynárať zo staveniska aká-taká podoba nového kostola, vďaka dokončeniu dreveného základu strechy.

Po konzultácii s pánom dekanom sme vybrali aj krytinu – červenej farby a dodávateľa prác na pokrývaní kostola.  Túto prácu sme zverili firme p. Štofku z Rozhanoviec , ktorý ju odviedol v požadovanej kvalite a včas.

Po osadení nových okien, ktoré nám dodala poľská firma, sme začali prípravné práce – vysekávanie  na elektroinštaláciu, ktorú nám previedol občan našej obce p. Ľubomír Jurek. 

S vnútornými omietkami sme začali dňa 4. septembra 2010, keď sa brigády zúčastnilo 20 veriacich a my sme tak mohli vykonať veľký kus práce a vnútorný interiér tak začal nadobúdať nový rozmer.  V mesiaci september sme začali s interiérovými stierkami, ktoré sme robili skoro denne a ukončené boli 20. októbra 2010.

Práce pokračovali výborným tempom, avšak začali sa problémy s úhradami hlavne dodávateľských faktúr a zabezpečovaním materiálu. Bolo potrebné zabezpečiť väčší prísun finančných prostriedkov a preto po dohode s pánom dekanom sme sa rozhodli požiadať o pomoc formou zbierky v našej farskej obci Rozhanovce. Preto v nedeľu, dňa 17. 10. 2010 sa 7 dvojíc rozišlo po obci Rozhanovce a klopalo na dvere a srdcia dobrých ľudí.  Naša zbierka bola mimoriadne úspešná , vyzbierali sme skoro 2800 €. Bola to určite dobrá finančná injekcia, vďaka ktorej sme mohli pokračovať v prácach ďalej.

Ďalšou väčšou akciou v mesiaci októbri bola betonáž podláh v interiéri, keď  v sobotu dňa 23.10.2010 bola zorganizovaná  brigáda v počte 18 prítomných veriacich  a túto prácu sme úspešne zvládli. Následne  sa začalo s potermi podláh a prešlo sa na betonáž, omietky a stierky v priestoroch sociálneho zariadenia. Tieto práce prebiehali aj v mesiaci novembri, skoro bez prestávky, keď sme využili zmennosť v práci niektorých veriacich, ktorí v čase voľna mohli prísť aj v pracovnom týždni a tieto drobné stavebné práce vykonávať.

V mesiaci novembri sa začalo s izoláciou a obíjaním stropu latami.  Tieto práce boli náročné z toho hľadiska , že bolo nutné stavať lešenie a toto premiestňovať v interiéri a v prácach  teda nebolo možné pokračovať vysokým tempom. Avšak využili sme skutočnosť, že práce prebiehali v interiéri a že niektorí veriaci, ktorí pracovali na zmeny alebo  v poľnohospodárstve, mohli denne v tomto zimnom období tieto práce prevádzať. Po izolácii a pribíjaní latiek, bolo ešte potrebné previesť konečný náter stropu.  Preto tieto práce prebiehali aj v mesiaci december a január a ukončili sme ich až v mesiaci februári.

3. etapa -  rok 2011

Koncom mesiaca februára sa začalo s prípravou na kúrenárske práce. Rozhodlo sa, že vykurovanie kostola bude plynové  formou radiátorov. Materiál sme nakúpili sami a práce nám previedol p. Štefan Palečko , ktorý je v tejto oblasti odborník.

Po výbornom výsledku zbierky v Rozhanovciach nám pán dekan zariadil zbierku aj v susednej farnosti Košické Olšany, kde patria aj filiálky Ďurďošík a Tršťany. Preto sme sa v počte 14 veriacich vybrali v nedeľu 27. februára 2011 poprosiť dobrých ľudí o milodary.

S výsledkom zbierky sme boli spokojní ,  náš finančný prínos bol 1087 €.

V mesiaci marci prebiehali práce pri montáži vykurovania, vody a začali sme  s prvým náterom interiéru bielou farbou.

Dňa 6. marca sme ešte boli vykonať zbierku na našu prístavbu vo farnosti Budimír a to v obciach Budimír, Bretejovce, Seniakovce a Janovík . Zúčastnilo sa jej 18 veriacich, vytvorili sme 9 dvojíc. Finančný výnos zbierky bol: 1225 €.

Keďže jarné počasie bolo priaznivé, začali sme prevádzať práce vonkajšie a to výkopy na kanalizáciu , upratovanie zeminy , montovali sme hromozvody za pomoci odborníka p. Albína Švihuru z Rozhanoviec ,  osadili sme kanalizačné rúry a zasypali výkopy.

Medzitým sme dňa 20. marca 2011 navštívili farnosť Ploské a poprosili sme o finančné príspevky obyvateľov Ploského, Chrastného, Kráľoviec a Novej Polhory.  Tu sa nám podarilo vyzberať 1335 € . Zbierku vykonalo 16 veriacich.

V mesiaci apríli sme ukončili prvý – základný náter vnútrajška kostola a previedli sme aj druhý finálny biely náter. Nastúpila dodávateľská firma, ktorá finišovala s kladením dlažby na celú plochu kostola i chóru. Až po ukončení podlahy sa nám  ukázala podoba kostola v plnej kráse a my sme sa dívali a tešili z tohto nášho pekného diela.

Presunuli sme sa následne vonku a začali sme pracovať na výkopoch a betonáži oplotenia, aby sme aj vonkajšok kostola pripravili a dali mu dôstojnú podobu. K oploteniu sme nepoužili klasickú ohradu, ale netradičné kamenné nízke múriky a do jedného z nich pri vchode vsadili šikovné ruky majstra veľký plochý kus kameňa. Náš pán dekan mal výborný nápad použiť ho na vytesanie – resp. inú formu nápisu o konsekrácii kostola.

Medzitým v mesiaci máji 2011 firma Bobek, s.r.o.  nám dodávateľsky previedla zateplenie exteriéru a konečnú úpravu fasády kostola.

Keď sme odpratali a odviezli lešenie a ukončili úpravu terénu betonážou chodníkov a obrubníkov,  nadobudli sme dobrý pocit, lebo dielo bolo pekné a dôstojné.

Mohli sme sa opäť presunúť do interiéru, kde bolo potrebné dokončiť zábradlie nového chóru, montovať svietidlá a osadiť nový oltár a ambonu.   Aj tu nastala zmena oproti minulosti. Náš drevený obetný stôl  vystriedal oltár kamenný, podobne aj ambona.

V mesiaci júni sme už začali serióznu prípravu na kosekráciu, ktorá bola naplánovaná a dohodnutá s pánom biskupom na deň 3. júla 2011.  Priniesli a umiestnili sme lavice , stoličky, namontovali sme ústrednú sochu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Ešte 3 x v mesiaci júni sme vykonali zbierku na našu prístavbu a to 12. júna 2011 vo farnosti Svinica – v obciach Svinica, Bidovce a Nižná Kamenica, za aktívnej účasti 14 našich veriacich. Tu bola zbierka menej úspešná, lebo v týchto obciach prevažujú reformovaní kresťania a katolíckych rodín je menej. Ale boli sme vďační aj za takýto prísun financií ,  vyzbieralo sa 643 €.

Dňa 19. júna 2011 sme ešte raz prosili o príspevky na dokončenie vo farskej obci Rozhanovce, kde sa nás zúčastnilo 13.  Tu k nám boli naši susedia opäť veľmi štedrí a my sme tak mohli našu pokladňu obohatiť o 1937 €.

Dňa 26. júna 2011 sa  18 z nás zúčastnilo na poslednej zbierke vo farnosti Družstevná pri Hornáde a to v obciach :  Malá Vieska,  Kostoľany a Sokoľ.  Tu sme nazbierali 1088 €.

V tejto záverečnej fáze nám veľmi ochotne pomohol a prispel aj Obecný úrad Beniakovce odvodnením a výstavbou rigolov a chodníkov pri miestnej komunikácii, ktorá vedie okolo kostola.

Mesiac jún znamenal zároveň definitívny koniec stavebných prác a po veľkej ženskej brigáde v sobotu dňa 25. júna , kde sa jej zúčastnilo 29 žien , bol kostol pripravený na kosekráciu až na malé zanedbateľné detaily  zvonku aj zvnútra.

Dielo našich rúk sa podarilo , s úľubou sme hľadeli na jeho novú tvár a tešili sa ako malé deti.

Boli sme veľmi príjemne prekvapení veľkou aktivitou našich veriacich a ich účasťou pri brigádach.  Vďaka ich ústretovosti a ochote  sme všetky práce hladko zvládli.    Podľa našich záznamov sme za 3 roky odpracovali  dovedna  8438 brigádnických hodín z radov našich veriacich i iných brigádnikov bez nároku na odmenu.  Tu je potrebné spomenúť niektorých farníkov, ktorí väčšinu , ak nie všetok svoj voľný čas, obetovali práci na stavbe,  ako: 

Ing. Papcun Pavol ,  Matej Anton,  Andrejčák Imrich, Jurek Štefan, Papcun Peter, Štefko Viliam,  Štefko Rastislav, Ing.  Papcun Marek , Jurek Jaroslav st.

Samozrejme  všetko sa mohlo urobiť len  vďaka obeto­vaniam nielen  fyzickej práce, ale aj nemalej finančnej podpore našich veriacich pod obetavým vedením nášho pána dekana. Uvedomujeme si, že spoločnosť v ktorej žijeme prechádza neľahkou finančnou krízou a všetkých nás sa to nejakým spôsobom dotýka. Všetko, čo naši veriaci venovali pre kostol museli si nejakým spôsobom odrieknuť a ubrať zo svojho bežného štandartu. Veľmi si to vážime . Aj naši predkovia keď stavali a vyzdobovali tento Boží stánok , neraz prinášali tie najťažšie obety. Všetko však konali vo vedomí , že ak obetujú z toho mála čo majú,  náš nebeský Otec im to stonásobne vynahradí.

Modlitba, v ktorej sme často prosili za náš chrám, bola vždy  úzko spojená s modlitbou vďaky. Lebo za každý dar  ktorý dostaneme sa musíme náležite poďakovať. Veľká vďaka za finančné podpory,  pomoc a prácu na úprave nášho chrámu patrí všetkým zúčastneným i inak podporujúcim členom našej farnosti. Len vďaka ich ochote a obetavosti sme mohli také dielo v našej malej filiálke vykonať.