Navigácia

Obsah

Aktuality

25.06.2019

Oznam -  1

Oznam - Obvodné oddelenie PZ - BIDOVCE

Vážení starostovia obci v pôsobnosti Obvodného oddelenie Policajného zboru Bidovce, V sledovanom období mesiacov máj a jún 2019 tunajšia súčasť Policajného zboru Bidovce eviduje nárast protiprávnych konaní s prvkom vlámania sa do obydlí; krádeží voľne položených veci na pozemkoch pri rodinných domoch a porušovaní domovej slobody. Vzhľadom k pretrvávajúcemu stavu, ako aj z hľadiska prevencie kriminality, ochrany života, zdravia, majetku averejného poriadku, vás žiadam o spoluprácu v boji proti kriminalite. Žiadam vás, aby ste svojim aktívnym prístupom za využitia vlastných foriem, metóda kontrolných mechanizmov spolupracovali pri predchádzaní, odhaľovaní a objasňovaní protiprávnych konanía za tým účelomodporúčame informovať obyvateľov obce, aby - neboli ľahostajný k svojmu majetku a nenechávali svoje veci/predmety, ktoré by mohli byť objektom záujmu páchateľa, voľne dostupne/položené na viditeľnom mieste na súkromnom pozemku, - nenechávali otvorené brány, bráničky vedúce k ich domom, chatám a objektom priľahlým k domom a tieto podľa možnosti hlavne vo večerných a nočných hodinách uzamykali, - nenechávali vo večerných, resp. nočných hodinách dokorán otvorené okná na svojich domoch a objektoch priľahlým k domom, - v prípade, že sa doma nikto nenachádza, uzamykali dvere/brány/bráničky, ktorými je možné dostať sa na pozemok, resp. do obydlia, - v prípade, že sa doma nikto nenachádza, uzatvárali okná na domoch a nenechávali ich otvorené, resp. pootvorené, Zároveň vás a obyvateľov vašej obce žiadame o poskytnutie informácií k podozrivým osobám, resp. vozidlám pohybujúcim vo vašej obci na telefónne čísla 158 alebo +421961933901. S úctou mjr. Mgr. Marek Andrejkovič riaditeľ OO PZ Bidovce

Detail

18.06.2019

Štatistické zisťovanie -EHIS 1

Štatistické zisťovanie -EHIS

Štatistický úrad oznamuje občanom, že v období od 01. júla do 31. decembra 2019 vykoná štatistické zisťovanie vo vybraných domácnostiach za účelom štátnej štatistiky. Podľa prílohy oznamu.

Detail

17.06.2019

Vývoz elektroodpadu

Obecný úrad Beniakovce oznamuje občanom, že v stredu, 19.06.2019 sa o 8,30 hod. v obci uskutoční vývoz elektroodpadu. Zberať sa budú Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť. Týmto žiadame občanov, aby odpad vyložili v stredu, 19.6.2019, ráno pred bránky.

Detail

Kalendár akcií

Úradná tabuľa

10.06.2019 - 26.06.2019

Oznámenie o strategickom dokumente