Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Beniakovce
ObecBeniakovce

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Prenesený výkon štátnej správy - evidencia obyvateľstva

Činnosť obce Beniakovce na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov SR a registra je preneseným výkonom štátnej správy. Jej výkon riadi Ministerstvo vnútra SR.

Práva a povinnosti občanov SR pri hlásení ich pobytu ako aj práva a povinnosti obce Beniakovce pri vedení evidencie pobytu občanov SR upravuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Činnosť:

  • Hlásenie trvalého pobytu (§ 3 cit. zákona)
  • Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí  (§ 6 cit. zákona)
  • Zrušenie trvalého pobytu (§ 7 ods. 1 cit. zákona)
  • Hlásenie prechodného pobytu (§ 8 cit. zákona)
  • Hlásenie prechodného pobytu v zahraničí (§ 9 cit. zákona)
  • Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu (§ 8 ods. 5 cit. zákona)
  • Hlásenie predčasného skončenia prechodného pobytu (§ 8 ods. 5 cit. zákona)
  • Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa (§ 23 ods. 2 cit. zákona)