Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.12.2020

Dodatok k zmluve o preprave

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Beniakovce

Projekt Consulting

15.12.2020

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu-20-19-48-SZ

364/2020

Neuvedené

Kosit, a.s.

Obec Beniakovce

04.12.2020

Zmluva o výpožičke

103/2020

Neuvedené

Štastický úrad SR

Obec Beniakovce

30.11.2020

Dodatok k zmluve o preprave

Dodatok č.3

Neuvedené

Eurobus,a.s.

Obec Beniakovce

06.11.2020

Kúpna zmluva

308/2020

65 748,00 EUR

MANNET, s.r.o.

Obec Beniakovce

05.11.2020

Nájomná zmluva

115/2020

3 373,20 EUR

Peter Barger

Obec Beniakovce

05.11.2020

Zmluva o finančnej zábezpeke

115/2020

563,00 EUR

Peter Barger

Obec Beniakovce

04.11.2020

Dohoda uzatvorená podľa § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č.20/41/010/235

Neuvedené

UPSVAR

Obec Beniakovce

22.10.2020

Nájomná zmluva-doplnenie

20/2020

0,00 EUR

Mário Uličný

Obec Beniakovce

22.10.2020

Dodatok k zmluve

2020

Neuvedené

VSE

Obec Beniakovce

19.10.2020

Dohoda uzatvorená podľa § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi

20/41/012/33

Neuvedené

UPSVAR

Obec Beniakovce

13.10.2020

Dodatok k zmluve

1-790625307136

870,00 EUR

T-COM

Obec Beniakovce

08.10.2020

Kúpna zmluva

241/2020

1,00 EUR

Pavol Papcun

Obec Beniakovce

30.09.2020

Kúpna zmluva č.30201

186/2020

428,91 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Obec Beniakovce

23.09.2020

Zmluva o dielo

250/2020

1 440,00 EUR

Projekt Consulting

Obec Beniakovce

07.09.2020

Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb

232/2020

800,00 EUR

AUDIT-LD, s.r.o.

Obec Beniakovce

04.09.2020

Zmluva o združených prostriedkov

229/2020

8 000,00 EUR

Združenie ROVEN, Satelit, Satelit II, Rovne

Obec Beniakovce

04.09.2020

Dodatok č, 1

220/2020

768,00 EUR

BE-SOFT,a.s.

Obec Beniakovce

10.08.2020

Zmluva o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahu

177/2020

2 197,25 EUR

CVČ

Obec Beniakovce

01.07.2020

Zmluva o dodávke elektriny

165/2020

10 000,00 EUR

BCF , s.r.p

Obec Beniakovce

01.06.2020

Zmuva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe

24/2020

200,00 EUR

Obec Beniakovce

Mgr.Katarína Chovancová,PhD

22.05.2020

Príkazna zmluva

131/2020

Neuvedené

Regionálne združenie obcí Košice-okolie

Obec Beniakovce

07.05.2020

Dohoda o splátkach

130/2020

509,50 EUR

Gabriela Abošiová

Obec Beniakovce

07.05.2020

Zmluva o finančnej zábezpeke a dohoda

20/2020

581,00 EUR

Mário Uličný

Obec Beniakovce

07.05.2020

Nájomná zmluva

20/2020

3 484,80 EUR

Mário Uličný

Obec Beniakovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: