Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.02.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

1/2016

3 000,00 EUR

GORAS SK

Obec Beniakovce

08.02.2016

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

39/2016

500,00 EUR

Ing.Žigmund Szathmáry

Obec Beniakovce

18.01.2016

Mandátna zmluva č. 01/2016

Mandátna zmluva č. 01/2016

0,00 EUR

Ing. Oľga Onderlíková Mikulíková- MKBstav

Obec Beniakovce

13.01.2016

Dodatok č. 1 k zmluve č. 82/2013 o nájme

Dodatok č. 1 k zmluve č. 83/2013

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Mária Zátorská

30.12.2015

Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 905319

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Right Power energy

Obec Beniakovce

30.12.2015

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

0,00 EUR

SAKS Management

Obec Beniakovce

16.12.2015

Dodatok č. 2 k zmluve č.31/2014 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Beniakovce

Dodatok č. 2 k zmluve č.31/2014

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Mesto Košice

09.12.2015

Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolup

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Obec Beniakovce

04.12.2015

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.546/2015

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 546

0,00 EUR

Slovenská republika- Centrum vedecko-technických informácií SR

Obec Beniakovce

10.11.2015

Dodatok č. 2 k zmluve k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centra voľného času

Dodatok č. 2 k zmluve č. 379/2013

0,00 EUR

Obec Beniakovce

ZŠ Rozhanovce

23.10.2015

Dodatok č. 1 k zmluve k zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Dodatok č. 1/2015

0,00 EUR

Enviromentálny fond

Obec Beniakovce

23.10.2015

Dodatok č. 1 k/2015

Dodatok č. 1/2015

0,00 EUR

AKU_TRANS spol. s.r.o

Obec Beniakovce

23.10.2015

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

0,00 EUR

RWE GAS

Obec Beniakovce

07.10.2015

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva o prevode majetku obce

1 490,00 EUR

Obec Beniakovce

Sukeľ

07.10.2015

Dodatok č.1

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

0,00 EUR

NOVICOM, s.r.o.

Obec Beniakovce

09.09.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Galileo

Obec Beniakovce

09.09.2015

Zmluva o krátkodobom nájme priestorov

Zmluva o krátkodobom nájme priestorov

50,00 EUR

AT ABOV

Obec Beniakovce

04.09.2015

Zmluva o aktualizácii programov

2015*08-07

0,00 EUR

TOPSET Solutions

Obec Beniakovce

28.08.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Hofex spol. s.r.o

Obec Beniakovce

17.08.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

GORAS SK

Obec Beniakovce

14.07.2015

Kontrakt TANS 1500190

Kontrakt TANS 1500190

10,00 EUR

U S Steel

Obec Beniakovce

02.07.2015

Nájomná zmluva - byt

Nájomná zmluva - byt 99-2015

0,00 EUR

Obec Beniakovce

Viktória Šturákova

02.07.2015

Zmluva o finančnej zábezpeke

Zmluva o finančnej zábezpeke 99-2015

709,20 EUR

Obec Beniakovce

Viktória Šturákova

10.06.2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

0,00 EUR

VSE

Obec Beniakovce

25.05.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č.20150515

415 001,42 EUR

NOVICOM, s.r.o.

Obec Beniakovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: